Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawiązanie spółki celowej w zakresie nowych przedsięwzięć rozwojowych

ESPI
1
/ 2023

Zawiązanie spółki celowej w zakresie nowych przedsięwzięć rozwojowych

2023-02-02

Zarząd Zeneris Projekty S.A. informuje, że w dniu 01.02.2023r. została zawiązana nowa spółki Sol4eco Sp. o.o.

Udział Zeneris Projekty S.A. w tym przedsięwzięciu wynosi 45%, natomiast pozostała część należy do partnerów merytorycznych, posiadających niezbędną wiedzę i kompetencje konieczne do realizacji zakładanych celów.

Głównym celem utworzenia Sol4eco Sp. z o.o. ma być rozszerzenie zakresu świadczonych przez Zeneris S.A. usług i rozwiązań proekologicznych w obszarze hydrotechnicznym oraz ekspansja na sektor przemysłowy i inne gałęzie gospodarki.

Misją Sol4eco Sp. z o.o. (tj. Solutions for Ecology) ma być działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie ekologii. Sol4eco Sp. z o.o. zakłada podjęcie współpracy na zasadach wyłączności z dostawcami innowacyjnych proekologicznych rozwiązań technologicznych (głównie z zagranicy) i oferowanie ich na rynku polskim, a docelowo  także poza granicami kraju.

Zeneris Projekty S.A. nie poniesie istotnych nakładów związanych z organizacją nowej spółki. Potencjalnymi korzyściami dla Zeneris Projekty S.A., oprócz udziału kapitałowego w przedsięwzięciu, ma być także w szczególności wykorzystanie kompetencji Zeneris w zakresie prac projektowo-koncepcyjnych w obszarze środowiskowym.

Zarząd Spółki wskazuje, że powyższy projekt został uznany za istotny, gdyż stanowi on rozszerzenie strategii Spółki i może pozytywnie przełożyć się w przyszłości na jej sytuację finansową i majątkową. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że w przypadku realizacji kolejnych etapów rozwoju niniejszego projektu, o ile będą one z punktu widzenia Zeneris Projekty S.A. stanowiły informację poufną, będzie o nich informował w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa