Strefa inwestora

Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

2023-06-27
EBI
7
/ 2023

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zeneris Projekty S.A.. podjętych w dniu 26.06.2023r

2023-05-31
EBI
6
/ 2023

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

2023-05-31
ESPI
5
/ 2023

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

2023-05-24
EBI
4
/ 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2023r.