Oferta

Projekty wielobranżowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizowaniu projektów wielobranżowych. Realizujemy projekty kompleksowo, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, pozwalających na realizację zamierzenia inwestycyjnego, zarówno w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jak i wykonywanych indywidualnie lub systemem gospodarczym.

Jakie projekty wykonujemy?

Projekty nowych budynków

Realizujemy kompleksowo wielobranżowe projekty wszelkiego rodzaju budynków użyteczności publicznej, w tym budynków oświatowych, hal sportowych, budynków biurowych, ale także projektujemy budynki mieszkalne jednorodzinne i zamieszkania zbiorowego oraz hale magazynowe i warsztatowe. W swojej działalności nie kierujemy się zasadą „sztuka dla sztuki” – to Zamawiający jest dla nas najważniejszy, zatem projektujemy sztukę dla użytkownika.

Zmiany w istniejących budynkach

Projektujemy rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków. Niejednokrotnie wiąże się to z koniecznością uzyskania odstępstw od warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego czy przepisów sanitarno-higienicznych. Znajomość tej dziedziny projektowania pozwala nam skutecznie dokonywać w istniejących budynkach zmian zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.

Projekty branżowe

Zajmujemy się sporządzaniem indywidualnych opracowań branży elektrycznej i sanitarnej. Wykonujemy projekty oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd i siły, a także instalacji niskoprądowych: LAN, CCTV, RTV-SAT, SSWiN, SSP. Realizujemy projekty przyłączy i instalacji gazowych, wodnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także instalacji centralnego ogrzewania z indywidualnego źródła ciepła oraz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Zagospodarowanie terenów zielonych

Wykonujemy projekty placów zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz o różnej sprawności ruchowej, w tym także obiekty integrujące dzieci niepełnosprawne. Projektujemy strefy dla młodzieży i osób starszych z urządzeniami typu street workout i fitness. Realizujemy projekty bulwarów wraz ze ścieżkami spacerowymi i rowerowymi, a także kompleksowe dokumentacje pomostów rekreacyjnych lub służących cumowaniu jednostek pływających, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę.

Zgłoś się!

Bezpłatnie przygotujemy audyt oraz wycenę dokumentacji projektowej dla Ciebie

Mamy wykwalifikowaną kadrę z bogatym doświadczeniem zawodowym w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej, zieleniarskiej, a także kosztorysanta i własny zespół geodezyjny.

Zobacz, co nasz zespół może zrobić dla Ciebie!

Przykładowe realizacje

W portfolio mamy kilkadziesiąt  projektów budynków użyteczności publicznej, m.in. szkół, placówek opiekuńczych i ośrodków kultury. Realizujemy zarówno projekty nowych budynków, jak i przebudowy i rozbudowy obiektów już istniejących. Opracowaliśmy także liczne projekty zagospodarowania terenów rekreacyjnych.

Kompleks oświatowy w m. Mostki gm. Lubrza

Projekt budynku i zagospodarowania terenu kompleksu oświatowego w m. Mostki gm. Lubrza

Plaża „Piachy” w Starachowicach

Projekt budynku i zagospodarowania terenu Plaży „Piachy” w Starachowicach

Nasi partnerzy