Realizacje

Kompleks oświatowy w m. Mostki gm. Lubrza

Projekt obejmował budynek kompleksu oświatowego podzielonego na część przedszkolno-żłobkową i szkolną, w którym przewidziano 3-oddziałowe przedszkole i 1-oddziałowy żłobek, wraz z pomieszczeniami administracyjnymi, a także trzy sale dydaktyczne dla uczniów nauczania początkowego. W centralnej części obiektu zlokalizowano jadalnię dla dzieci i pomieszczenie do przygotowania posiłków dostarczanych w formie cateringu oraz zmywanie naczyń stołowych.

Zagospodarowanie terenu obejmowało plac zabaw dla dzieci, podzielony na trzy strefy wiekowe, boiska rekreacyjne, wiatę śmietnikową, oświetlenie terenu, a także miejsca postojowe dostępne projektowanym zjazdem z drogi powiatowej.