Polityka Prywatności

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich
usług zakupu produktów poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Zeneris Projekty S.A.
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ?
Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000871671, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.
Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, NIP: 778-14-43-077, REGON:
30017716, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@zenerisprojekty.pl
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Dane osobowe, które gromadzimy, w szczególności podczas składania zamówień,
rejestracji konta lub subskrypcji newslettera są następujące:
– imię, nazwisko,
– dane adresowe,
– adres e-mail, numer telefonu,
– numer NIP ? w przypadku podmiotów posiadających NIP
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji
konta, obsługi i realizacji zamówienia.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika
oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu
realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Gromadzone dane wykorzystywane są wyłącznie do celów, na które osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę, np. w celu nawiązania kontaktu, obsługi zamówienia i
wysyłania materiałów promocyjnych i marketingowych, w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu
informacyjnego.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików ?cookies? [patrz polityka plików ?cookies?].

 

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
6. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Dane zebrane przez serwis przechowywane są i przetwarzane zgodnie z wymogami
prawa. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która
je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania
przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
W szczególności, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których
dane osobowe dotyczą przysługują uprawnienia do żądania:
a) dostępu do danych osobowych, czyli do uzyskania potwierdzenia czy Administrator
przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Administratora dane są
nieprawidłowe lub niekompletne,
c) usunięcia danych/bycia zapomnianym ? jeżeli dane nie są już potrzebne do celów,
do jakich były zebrane lub przetwarzane, lub osoba, której dane dotyczą cofnęła
zgodę na ich przetwarzanie, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec
przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przeniesienia danych, to jest prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi
danych osobowych i przesłania ich innemu administratorowi danych.

Ponadto, osobom, których dane osobowe dotyczą przysługują:
a) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego obowiązku Administratora lub wobec przetwarzania dla celów
marketingu bezpośredniego,
f) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na
miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na
miejsce domniemanego naruszenia RODO,
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem).
Jeśli mają Państwo pytania lub jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas
danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na
adres e-mail: biuro@zenerisprojekty.pl

8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane

 

przez serwis sklep.zenerisprojekty.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki
dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na
które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w
zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O
wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
Polityka cookies serwisu sklep.zenerisprojekty.pl

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim
zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas
przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu sklep.zenerisprojekty.pl jest podmiotem zamieszczającym na
urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu:
– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami
wyświetlić stronę;
– przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników,
analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu
serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
możliwości logowania do serwisu;
utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są
tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście
na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez
czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby
zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich
umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach
swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie
jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika
mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

 

8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu
(pomoc) lub na stronie jej producenta.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Nasi konsultanci wykonają bezpłatny audyt i doradzą optymalne rozwiązania systemu fotowoltaicznego do Twoich potrzeb.

Umów się

Kamil Kryszak Specjalista do spraw fotowoltaiki
Dział Sprzedaży
+48 695 925 002

Call Now Button