Strefa inwestora Zeneris Projekty

Aktualności Raporty bieżące Raporty okresowe Dane spółki
23/08/2022

Zeneris Projekty i Espacia

Pragniemy poinformować, że nawiązaliśmy długofalową współpracę z firmą Espacia, która jest producentem bezawaryjnego systemu ogrzewania za pomocą folii grzewczej. Folie grzewcze firmy Espacia są także dystrybuowane w sklepie internetowym zenerisprojekty.pl/sklep

Więcej informacji na temat naszego nowego partnera można znaleźć pod adresem espacia.eu

rozwiń całość zwiń
02/12/2021

Zeneris Projekty uruchamia sklep online oraz podpisuje istotną umowę o wartości 3,4 mln zł!

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy sklep e-commerce z magazynami energii LaserTec. W kolejnych etapach planujemy dodawać do oferty kolejne produkty uzupełniające i wspierające instalacje fotowoltaiczne. Sklep znajduje się pod adresem zenerisprojekty.pl/sklep

Jednocześnie pragniemy poinformować, że podpisaliśmy umowę o wartości 3,4 mln zł na budowę farmy PV.

Link do artykułu Strefa Inwestorów

rozwiń całość zwiń
22/11/2021

Prezentacja o firmie Zeneris Projekty

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją inwestorską o firmie Zeneris Projekty:

Prezentacja inwestorska Zeneris Projekty

rozwiń całość zwiń
16/09/2021

Zeneris Projekty na targach Greenpower 2021

W dniach 14 – 16 września 2021 roku wzięliśmy udział w Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej, które odbyły się w Pawilonie nr 3 na MTP. Nasze stoisko odwiedziło wiele firm zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii, możliwościami łączenia różnych OZE w jednej inwestycji a także potencjałem magazynów energii. Zaprezentowaliśmy wachlarz możliwości, jakie oferujemy naszym klientom: energię słoneczną, wodną, wiatrową, rozwiązania hybrydowe, szyte na miarę, a także sposoby oszczędzania i magazynowania własnej energii.

rozwiń całość zwiń
05/07/2021

Właśnie zakończyła się modernizacja Zalewu na Borkach w Radomiu!

Firma Zeneris Projekty S.A. wygrała przetarg na projekt przebudowy i modernizacji Zalewu na Borkach w Radomiu. Jest to największy zbiornik wodny w okolicy, pełniący funkcję terenu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców. Wykonaliśmy pełną dokumentację projektową dla następujących prac:

 • Przebudowa jazu głównego,
 • Budowa przepławki dla ryb przy jazie głównym,
 • Doszczelnienie korpusu zapory czołowej zbiornika Borki,
 • Remont jazu kozłowego,
 • Odmulenie koryta rzeki Mlecznej w obrębie zbiornika Borki,
 • Montaż urządzeń do napowietrzania wody i niwelowania zakwitów w czaszy zbiornika Borki (fontanny, dyfuzory),
 • Montaż infrastruktury zasilającej urządzenia do napowietrzania wody oraz oświetlenia stawów z energii odnawialnej (moduły fotowoltaiczne, mała elektrownia wiatrowa, zasilanie trzech fontann oraz zestawów napowietrzających zbiornik),
 • Przebudowa stawów kolmatacyjnych (w tym: odmulenie stawów, budowa konstrukcji regulujących przepływ wody i ją podczyszczających, budowa nowych progów w miejscu istniejących wraz z budową bystrzy, podwyższenie ogroblowania, budowa zjazdu z drogi powiatowej wraz z budową ciągu komunikacyjnego do stawów, naświetlenie stawów).

 

Wykonawca prac właśnie zakończył swoje działania. Szczegóły realizacji dostępne są tutaj.

rozwiń całość zwiń
15/06/2021

Wywiad z prezesem Mariuszem Kostrzewą dla Comparic News

Rozmowa o spółce Zeneris Projekty w wywiadzie dla Comparic News. Przyszłość branży OZE, fotowoltaika dla przedsiębiorstw i rozwój naszej firmy w roku 2021.

rozwiń całość zwiń
04/05/2021

Webinar z prezesem Mariuszem Kostrzewą

Zapraszamy na webinar z prezesem Mariuszem Kostrzewą.

rozwiń całość zwiń
27/04/2021

Zeneris Projekty pozyskało 3 mln zł z emisji akcji

rozwiń całość zwiń
26/04/2021

Już jutro 27.04.2021 rozpocznie się druga część emisji akcji Zeneris Projekty S.A. Zainwestuj w OZE!

We wtorek na platformie CrowdConnect.pl rozpocznie się druga część emisji akcji Zeneris Projekty S.A.

 

„Obserwując zmiany w polskim sektorze energetycznym, sektor OZE w naszej ocenie ma przed sobą bardzo dobre perspektywy, szczególnie w wybranych obszarach jak magazynowanie energii, na które stawiamy. Liczymy, że uda nam się zdobyć zaufanie inwestorów, przedstawiając im nasze plany rozwojowe i atrakcyjne perspektywy. Chcemy pokazać, że jesteśmy spółką, która działa nie tylko w popularnym segmencie rynku PV, tj. dostaw i montażu instalacji, ale również w obszarze projektowym, w którym mamy wieloletnie kompetencje? ? powiedział prezes Zeneris Projekty – Mariusz Kostrzewa.

Poznaj szczegóły >>

rozwiń całość zwiń
23/02/2021

Wywiad z Prezesem Mariuszem Kostrzewą

Rośnie zainteresowanie fotowoltaiką ze strony przemysłu i inwestorów profesjonalnych

Zapraszamy do lektury rozmowy z Mariuszem Kostrzewą, prezesem zarządu Zeneris Projekty S.A.

Treść wywiadu

rozwiń całość zwiń
20/12/2020

Zmiana formy prawnej spółki Zeneris Projekty

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 grudnia 2020 roku nastąpiło przekształcenie Zeneris Projekty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. W rezultacie przekształcenia zmianie uległa jedynie forma prawna prowadzonej działalności, zachowana została tożsamość Spółki jako podmiotu prawa, z mocy prawa wszystkie prawa i obowiązki Zeneris Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują spółce przekształconej Zeneris Projekty Spółka Akcyjna.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność i realizację zawartych umów.  Zeneris Projekty Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000871671, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ignacego Paderewskiego nr 8.

Numery Regon 30017716 i NIP 778-14-43-077 nadane Zeneris Projekty spółce z o.o. pozostały bez zmian. Nie uległ zmianie numer rachunku bankowego Spółki, bez zmian pozostały numery telefonów i adresy poczty elektronicznej.

Aktualne dane identyfikacyjne Spółki są następujące:

ZENERIS PROJEKTY S.A.
61-770 Poznań, ul. Ignacego Paderewskiego 8,
wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000871671
NIP 778-14-43-077
Regon 30017716
Zarząd: Mariusz Kostrzewa ? Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza: Paweł Turno, Włodzimierz Głowacki, Andrzej Marciniak
Kapitał zakładowy: 153.000,00 zł w pełni opłacony

rozwiń całość zwiń
10/11/2022

ESPI (21/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze Emitenta przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim”. Oferta Emitenta została wybrana w zakresie dwóch z ośmiu części, na które zostało podzielone zamówienie (części nr 6 i 8 zamówienia).

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 829 020 zł, przy czym za część nr 6 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 619 920 zł brutto a za część nr 8 zamówienia 209 100 zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 20 miesięcy od zawarcia umowy.

O podpisaniu umów Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
10/11/2022

ESPI (20/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”)  w nawiązaniu do raportu ESPI 16/2022 z dnia 07.10.2022r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10.11.2022r. otrzymał obustronnie podpisane umowy z  Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzek na terenie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim” – 10 części. Oferta Emitenta została wybrana w zakresie trzech z dziesięciu części, na które zostało podzielone zamówienie (część nr 7, 8 i 10 zamówienia).

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 173 420 zł, przy czym za część nr 7 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 586 710 zł brutto, za część nr 8 zamówienia 287 720 zł brutto a za cześć nr 10 zamówienia 298 890 zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 20 miesięcy od zawarcia umowy.

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
07/11/2022

ESPI (19/2022) Zawarcie umowy istotnej przez Emitenta

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI 14/2022 z dnia 18.08.2022r. podaje, że w dniu dzisiejszym otrzymał komplet dokumentacji związanej z zawarciem w dniu 29.08.2022r. umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krakowie na wykonanie zamówienia pn. „Odcinkowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe przed wodami rzeki Łososina w km 16+170 – 19+430, gm. Laskowa, pow. limanowski – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji” („Zamówienie”).

 Kwota brutto całości Zamówienia wynosi 447.720 zł.

Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi do 24 miesięcy od podpisania umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
04/11/2022

ESPI (18/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”)  w nawiązaniu do raportu ESPI 17/2022 z dnia 11.10.2022r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 04.11.2022r. otrzymał obustronnie podpisane umowy z  Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1.429.260zł, przy czym za część nr 1 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 77.490zł brutto, za część nr 2 zamówienia 146.370 zł brutto, za cześć nr 3 zamówienia 158.670 zł brutto, za część nr 5 zamówienia 607.620zł brutto, za część 6 zamówienia 439.110zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 80 tygodni od zawarcia umowy.

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
11/10/2022

ESPI (17/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze Emitenta przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu”. Oferta Emitenta została wybrana w zakresie pięciu z sześciu części, na które zostało podzielone zamówienie (części nr 1,2,3, 5 i 6 zamówienia).

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1.429.260 zł, przy czym za część nr 1 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 77 490 zł brutto, za część nr 2 zamówienia 146 370 zł brutto, za cześć nr 3 zamówienia 158 670 zł brutto, za część nr 5 zamówienia 607 620 zł brutto, za część 6 zamówienia  439 110 zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 80 tygodni od zawarcia umowy.

O podpisaniu umów Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

 

rozwiń całość zwiń
07/10/2022

ESPI (16/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze Emitenta przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzek na terenie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim” – 10 części. Oferta Emitenta została wybrana w zakresie trzech z dziesięciu części, na które zostało podzielone zamówienie (część nr 7, 8 i 10 zamówienia).

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 173 420 zł, przy czym za część nr 7 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 586 710 zł brutto, za część nr 8 zamówienia 287 720 zł brutto a za cześć nr 10 zamówienia 298 890 zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 20 miesięcy od zawarcia umowy.

O podpisaniu umów Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
23/09/2022

ESPI (15/2022) Zawarcie umowy istotnej przez Emitenta

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym Emitent zawarł z prywatnym przedsiębiorcą umowę na sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznej.
Kwota całości kontraktu wynosi 3.628.500 zł brutto.
Emitent zrealizuje umowę do dnia 21.11.2022r.
Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
18/08/2022

ESPI (14/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Zeneris Projekty S.A z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał informację o wyborze Emitenta w dniu 18 sierpnia 2022 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krakowie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odcinkowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe przed wodami rzeki Łososina w km 16+170 – 19+430, gm. Laskowa, pow. limanowski  – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji” („Zamówienie”).

Kwota brutto całości Zamówienia wynosi 447.720 zł.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
18/08/2022

ESPI (13/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. zawarł umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru nad projektem pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780 – 7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790 – 4+420 w Niegowonicach i Dąbrowie Górniczej („Umowa”).

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy wynosi 337.020 zł brutto.

Termin realizacji Umowy wynosi do 18 miesięcy od daty jej zawarcia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
16/08/2022

EBI (11/2022) Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz 2023

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że została obustronnie podpisana umowa o dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz 2023 ze spółką PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

 

Umowa została zawarta przez Spółkę na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych spółki Zeneris Projekty S.A. za rok 2022 oraz 2023.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
09/08/2022

EBI (9/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za drugi kwartał 2022

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A. („Spółka”, Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za drugi kwartał 2022r. na dzień 11.08.2022 r.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 2/2022 w dniu 21 stycznia 2022 r., pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu okresowego za drugi kwartał 2022 był dzień 15 sierpnia 2022 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 2/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
22/07/2022

ESPI (12/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI 9/2022 z dnia 12.07.2022r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22.07.2022r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa prawego (km 3+200- 10+200, 17+740-19+530, 20+500- 39+000, 43+900- 46+400, 52+300- 54+800, 57+300-59+000) i lewego (km 0+000-6+400; gm. Gniew) wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 799 490zł.

Termin realizacji zamówienia będzie wynosił do 26 miesięcy od zawarcia umowy

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
22/07/2022

ESPI (11/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI 10/2022 z dnia 15.07.2022r. informuje, że w dniu 21.07.2022r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży, w przedmiocie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na 5 obiektach Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 442 491,11zł.

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
15/07/2022

ESPI (10/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał informację o wyborze Emitenta w dniu 14 lipca 2022r. przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Chodzieży, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na 5 obiektach Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 442 491,11zł.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
12/07/2022

ESPI (9/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał informację o wyborze Emitenta w dniu 08 lipca 2022r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Odbudowa prawego (km 3+200- 10+200, 17+740-19+530, 20+500- 39+000, 43+900- 46+400, 52+300- 54+800, 57+300-59+000) i lewego (km 0+000-6+400; gm. Gniew) wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 799 490 zł.

Termin realizacji zamówienia będzie wynosił do 26 miesięcy od zawarcia umowy.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

 

podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
23/06/2022

ESPI (8/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2022r

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent, Spółka), przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Emitenta w dniu 23.06.2022r.

 • Mariusz Kostrzewa dysponujący na tym ZWZ 519 237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) akcji, z których przysługiwało 519 237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 89,00 % udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 28,7% głosów ogółem w Spółce.
 • Fabian Siemiatowski dysponujący na tym ZWZ 64 000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których przysługiwało 64 000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) głosów, co stanowi 11,00 % udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 3,5% głosów ogółem w Spółce.

podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
23/06/2022

EBI (8/2022) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zeneris Projekty S.A. podjętych w dniu 23.06.2022r.

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zeneris Projekty Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

 

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

 

 

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Załącznik

– treść uchwał

uchwały podjęte 23.06.2022 ZWZ ZEN.S.A

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

 

rozwiń całość zwiń
27/05/2022

ESPI (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 23 czerwca 2022r.

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S. A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2022r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Poznaniu  przy ul. Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 23.06.2022r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów

– projekty Uchwał;

– formularz głosowania przez pełnomocnika;

 

2022_05_27_ZENERIS_Zwołanie WZA

2022_05_27_ZENERIS_Projekty uchwał

2022_05_27_ZENERIS_Formularz

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
27/05/2022

EBI(7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 23 czerwca 2022r.

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S. A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2022r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Poznaniu  przy ul. Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.

 

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 23.06.2022r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów

– projekty Uchwał;

– formularz głosowania przez pełnomocnika;

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

2022_05_27_ZENERIS_Zwołanie WZA 2022_05_27_ZENERIS_Projekty uchwał 2022_05_27_ZENERIS_Formularz

2022_05_27_ZENERIS_Projekty uchwał

2022_05_27_ZENERIS_Formularz

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

 

rozwiń całość zwiń
27/05/2022

ESPI (6/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”)  w nawiązaniu do raportu ESPI 4/2022 z dnia 10.05.2022r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27.05.2022r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę z  Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i ubezpieczenie obustronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w km 22.430-24.700 w m. Lublin, woj. Lubelskie”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 509 220,00 zł.

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
24/05/2022

EBI (5/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A. („Spółka”, Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2021 na dzień 27.05.2022r.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2022 w dniu 13 stycznia 2022 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za rok 2021 był dzień 31 maja 2022 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 1/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. pozostają bez zmian.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
20/05/2022

ESPI (5/2022) Zawarcie listu intencyjnego

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 20.05.2022r. listu intencyjnego z osobami fizycznymi będącymi udziałowcami podmiotu z branży montażu systemów fotowoltaiki i pomp ciepła (Przedsiębiorca).

Przedmiotem listu intencyjnego jest uzgodnienie warunków nabycia przez Emitenta większościowego pakietu udziałów Przedsiębiorcy w zamian za środki pieniężne oraz w zamian za akcje nowej emisji  Emitenta. Wstępna wartość transakcji określono na kwotę 512.438 zł, przy czym wartość ta może ulec zmianie, zależnie od wyników przeprowadzonego badania due dilligance i ostatecznych ustaleń między stronami. Emitent miałby nabyć początkowo pakiet 53,85% udziałów Przedsiębiorcy a docelowo 100% udziałów. Niniejsze porozumienie zostało zawarte pod szeregiem warunków zawieszających.

Szacunkowe dane finansowe Przedsiębiorcy za rok 2021: przychody 2.546,4tys zł, zysk 94,2tys zł.

W przypadku nabycia udziałów Przedsiębiorcy, Emitent wzmocni pozycję konkurencyjną, dzięki rozbudowie kanałów sprzedaży w segmencie fotowoltaiki i pomp ciepła na obszarze Dolnego Śląska i Śląska.

W wyniku powyższego porozumienia Emitent przystąpi do badania due dilligance.

O ustaleniu warunków nabycia pakietu udziałów Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Powyższa informacja została uznana za informację poufną, w związku z jej potencjalnym wpływem na sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
10/05/2022

ESPI (4/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał informację o wyborze Emitenta w dniu 6 maja 2022 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i ubezpieczenie obustronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w km 22.430-24.700 w m. Lublin, woj. Lubelskie”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 509 220,00 zł.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
10/03/2022

ESPI (3/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Wykonawca”) niniejszym informuje, że w dniu 8 marca 2022 r. zawarła umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem i podłączeniem:

1) trzech szczelnych, podziemnych zbiorników na substraty płynne 30m3 do biogazowni wraz z wyposażeniem,

2) jednego zbiornika magazynowego na pulpę pofermentacyjną 500m3 wraz z wyposażeniem.

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi 897.900 zł brutto.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
21/01/2022

ESPI (2/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Emitent?) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 stycznia 2022 r. otrzymał informację o wyborze Emitenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 228 780,00 zł.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu w Infostrefa >>

Link do raportu w NewConnect >>

rozwiń całość zwiń
21/01/2022

EBI (2/2022) Korekta raportu bieżącego EBI nr 1/2022

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?, ?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 1/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

Korekta dotyczy terminu opublikowania raportu okresowego za IV kwartał 2021 r. oraz okresu za jaki opublikowany zostanie raport roczny.

Przyczyną dokonania korekty są oczywiste omyłki pisarskie.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:
? raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. ? 14 lutego 2021 r.
? raport kwartalny za I kwartał 2022 r. ? 16 maja 2022 r.
? raport roczny za 2020 r. ? 31 maja 2022 r.
? raport kwartalny za II kwartał 2022 r. ? 15 sierpnia 2022 r.
? raport kwartalny za III kwartał 2022 r. ? 14 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:
? raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. ? 14 lutego 2022 r.
? raport kwartalny za I kwartał 2022 r. ? 16 maja 2022 r.
? raport roczny za 2021 r. ? 31 maja 2022 r.
? raport kwartalny za II kwartał 2022 r. ? 15 sierpnia 2022 r.
? raport kwartalny za III kwartał 2022 r. ? 14 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Link do raportu w Infostrefa >>

Link do raportu w NewConnect >>

rozwiń całość zwiń
13/01/2022

EBI (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. ? 14 lutego 2021 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2022 r. ? 16 maja 2022 r.
 • raport roczny za 2020 r. ? 31 maja 2022 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2022 r. ? 15 sierpnia 2022 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2022 r. ? 14 listopada 2022 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

 • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport na stronie NewConnect

Raport na stronie Infostrefa

rozwiń całość zwiń
03/01/2022

ESPI (1/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?, ?Wykonawca?) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2021 r. zawarła umowę z Gminą Miasta Gdańska, której przedmiotem jest opracowanie kompletnej, prawidłowej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji budowy zbiornika retencyjnego Wileńska II na potoku Królewski wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami lub Umową opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (?Umowa?).

Za wykonanie Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 527 642,28 zł. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT.

Umowa zostanie zrealizowana nie później niż w ciągu 18 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od warunków rynkowych.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu w Infostrefie >>>

Treść raportu w NewConnect >>>

rozwiń całość zwiń
29/11/2021

(4/2021) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?) informuje, iż w dniu 29 listopada 2021 r. zawarła umowę z osobą fizyczną (?Zamawiający?), której przedmiotem jest dostawa i montaż kompletnej elektrowni fotowoltaicznej (?Umowa?).

Przedmiot Umowy podzielony jest na trzy etapy i obejmuje: przeprowadzenie przez Spółkę procesu aukcyjnego (I), pozyskanie finansowania (II) oraz budowę farmy fotowoltaicznej ?Stare Kurowo I? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (III).

Za wykonanie Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 424 000 zł. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT.

 

Umowa zostanie zrealizowana nie później niż 90 dni od rozpoczęcia trzeciego etapu Umowy, którego wyznaczenie zostanie uzgodnione z Zamawiającym.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR

Link do raportu Infostrefa 

Link do raportu NewConnect

rozwiń całość zwiń
27/11/2021

(3/2021) Otrzymanie zawiadomień o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.11.2021r. do siedziby Spółki wypłynęły zawiadomienia w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Pawła Turno – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pełna treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Załącznik 1

Załącznik 2

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
09/11/2021

(2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Raport Bieżący nr 2/2021

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. ? 15 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

 • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
rozwiń całość zwiń
01/10/2021

(1/2021) Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raport bieżący nr 1/2021

Temat: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?, ?Emitent?) działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (?ESPI?) informuje, że w dniu 1 października 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie ?EMITENT ASO?.

W związku z powyższym, Spółka z dniem 1 października 2021 roku rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Więcej szczegółów >>

rozwiń całość zwiń
14/11/2022

EBI (12/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

ZENERIS PROJEKTY_RAPORT OKRESOWY 2022 3Q

 

Raport w NewConnect

Raport w Infostrefa

rozwiń całość zwiń
11/08/2022

EBI (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za II kwartał 2022 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

ZENERIS PROJEKTY_RAPORT OKRESOWY 2022 2Q

 

Raport w NewConnect

Raport w Infostrefa

rozwiń całość zwiń
27/05/2022

EBI (6/2022) Raport roczny Zeneris Projekty SA za rok obrotowy 2021

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2021r. Emitent prezentuje w niniejszym raporcie rocznym dane finansowe zgodne ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym w wymaganym zgodnie z ustawą o rachunkowości formatem xml.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

ZENERIS PROJEKTY_RAPORT ROCZNY 2021

Sprawozdanie z badania Zeneris Projekty S.A. 31.12.2021-sig

 

Linki do opublikowanych raportów:

Raport w NewConnect

Raport w Infostrefa

rozwiń całość zwiń
16/05/2022

EBI (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

ZENERIS PROJEKTY_RAPORT OKRESOWY 2022 1Q

 

Linki do opublikowanych raportów:

Raport w NewConnect

Raport w Infostrefa

rozwiń całość zwiń
14/02/2022

EBI (3/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Linki do opublikowanych raportów:

Raport w NewConnect

Raport w Infostrefa

rozwiń całość zwiń
15/11/2021

(3/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

Raport Kwartalny nr 3/2021

Zarząd ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Emitent?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Pobierz plik:

Raport Zeneris Projekty III kwartał 2021

rozwiń całość zwiń
15/11/2021

Zarząd Zeneris Projekty

Mariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu – życiorys: Mariusz Jan Kostrzewa

Fabian Siemiatowski – Członek Zarządu – życiorys: Fabian Siemiatowski

rozwiń całość zwiń
23/11/2021

Akcjonariat

Struktura akcjonariuszy posiadających powyżej 5% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (według stanu na dzień 08.02.2022r.)

Mariusz Kostrzewa – 520 000 – 28,76%
Paweł Turno – 473 702 – 26,20%
Anna Czapp – 125 000 – 6,91%
Pozostali – 689 118 – 38,12%

Razem – 1 807 820 – 100%

rozwiń całość zwiń
24/11/2021

Rada Nadzorcza

Paweł Turno ? Przewodniczący Rady Nadzorczej – życiorys: Paweł Stanisław Turno
Włodzimierz Głowacki ? Członek Rady Nadzorczej – życiorys: Włodzimierz Głowacki
Andrzej Marciniak ? Członek Rady Nadzorczej – życiorys: Andrzej Marciniak
Jacek Gnich ? Członek Rady Nadzorczej
Marcin Krzyżowski ? Członek Rady Nadzorczej – życiorys: Marcin Jacek Krzyżanowski

rozwiń całość zwiń
22/11/2021

Prezentacja Inwestorska Zeneris Projekty S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją inwestorską o firmie Zeneris Projekty:

Prezentacja inwestorska Zeneris Projekty

rozwiń całość zwiń

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Nasi konsultanci wykonają bezpłatny audyt i doradzą optymalne rozwiązania systemu fotowoltaicznego do Twoich potrzeb.

Umów się

Jacek Golak Specjalista do spraw fotowoltaiki
Dział Sprzedaży
+48 797 513 742

Call Now Button