Strefa inwestora Zeneris Projekty

Aktualności Raporty bieżące Raporty okresowe Dane spółki
02/12/2021

Zeneris Projekty uruchamia sklep online oraz podpisuje istotną umowę o wartości 3,4 mln zł!

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy sklep e-commerce z magazynami energii LaserTec. W kolejnych etapach planujemy dodawać do oferty kolejne produkty uzupełniające i wspierające instalacje fotowoltaiczne. Sklep znajduje się pod adresem zenerisprojekty.pl/sklep

Jednocześnie pragniemy poinformować, że podpisaliśmy umowę o wartości 3,4 mln zł na budowę farmy PV.

Link do artykułu Strefa Inwestorów

rozwiń całość zwiń
22/11/2021

Prezentacja o firmie Zeneris Projekty

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją inwestorską o firmie Zeneris Projekty:

Prezentacja inwestorska Zeneris Projekty

rozwiń całość zwiń
16/09/2021

Zeneris Projekty na targach Greenpower 2021

W dniach 14 – 16 września 2021 roku wzięliśmy udział w Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej, które odbyły się w Pawilonie nr 3 na MTP. Nasze stoisko odwiedziło wiele firm zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii, możliwościami łączenia różnych OZE w jednej inwestycji a także potencjałem magazynów energii. Zaprezentowaliśmy wachlarz możliwości, jakie oferujemy naszym klientom: energię słoneczną, wodną, wiatrową, rozwiązania hybrydowe, szyte na miarę, a także sposoby oszczędzania i magazynowania własnej energii.

rozwiń całość zwiń
05/07/2021

Właśnie zakończyła się modernizacja Zalewu na Borkach w Radomiu!

Firma Zeneris Projekty S.A. wygrała przetarg na projekt przebudowy i modernizacji Zalewu na Borkach w Radomiu. Jest to największy zbiornik wodny w okolicy, pełniący funkcję terenu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców. Wykonaliśmy pełną dokumentację projektową dla następujących prac:

 • Przebudowa jazu głównego,
 • Budowa przepławki dla ryb przy jazie głównym,
 • Doszczelnienie korpusu zapory czołowej zbiornika Borki,
 • Remont jazu kozłowego,
 • Odmulenie koryta rzeki Mlecznej w obrębie zbiornika Borki,
 • Montaż urządzeń do napowietrzania wody i niwelowania zakwitów w czaszy zbiornika Borki (fontanny, dyfuzory),
 • Montaż infrastruktury zasilającej urządzenia do napowietrzania wody oraz oświetlenia stawów z energii odnawialnej (moduły fotowoltaiczne, mała elektrownia wiatrowa, zasilanie trzech fontann oraz zestawów napowietrzających zbiornik),
 • Przebudowa stawów kolmatacyjnych (w tym: odmulenie stawów, budowa konstrukcji regulujących przepływ wody i ją podczyszczających, budowa nowych progów w miejscu istniejących wraz z budową bystrzy, podwyższenie ogroblowania, budowa zjazdu z drogi powiatowej wraz z budową ciągu komunikacyjnego do stawów, naświetlenie stawów).

 

Wykonawca prac właśnie zakończył swoje działania. Szczegóły realizacji dostępne są tutaj.

rozwiń całość zwiń
15/06/2021

Wywiad z prezesem Mariuszem Kostrzewą dla Comparic News

Rozmowa o spółce Zeneris Projekty w wywiadzie dla Comparic News. Przyszłość branży OZE, fotowoltaika dla przedsiębiorstw i rozwój naszej firmy w roku 2021.

rozwiń całość zwiń
04/05/2021

Webinar z prezesem Mariuszem Kostrzewą

Zapraszamy na webinar z prezesem Mariuszem Kostrzewą.

rozwiń całość zwiń
27/04/2021

Zeneris Projekty pozyskało 3 mln zł z emisji akcji

rozwiń całość zwiń
26/04/2021

Już jutro 27.04.2021 rozpocznie się druga część emisji akcji Zeneris Projekty S.A. Zainwestuj w OZE!

We wtorek na platformie CrowdConnect.pl rozpocznie się druga część emisji akcji Zeneris Projekty S.A.

 

„Obserwując zmiany w polskim sektorze energetycznym, sektor OZE w naszej ocenie ma przed sobą bardzo dobre perspektywy, szczególnie w wybranych obszarach jak magazynowanie energii, na które stawiamy. Liczymy, że uda nam się zdobyć zaufanie inwestorów, przedstawiając im nasze plany rozwojowe i atrakcyjne perspektywy. Chcemy pokazać, że jesteśmy spółką, która działa nie tylko w popularnym segmencie rynku PV, tj. dostaw i montażu instalacji, ale również w obszarze projektowym, w którym mamy wieloletnie kompetencje” – powiedział prezes Zeneris Projekty – Mariusz Kostrzewa.

Poznaj szczegóły >>

rozwiń całość zwiń
23/02/2021

Wywiad z Prezesem Mariuszem Kostrzewą

Rośnie zainteresowanie fotowoltaiką ze strony przemysłu i inwestorów profesjonalnych

Zapraszamy do lektury rozmowy z Mariuszem Kostrzewą, prezesem zarządu Zeneris Projekty S.A.

Treść wywiadu

rozwiń całość zwiń
20/12/2020

Zmiana formy prawnej spółki Zeneris Projekty

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 grudnia 2020 roku nastąpiło przekształcenie Zeneris Projekty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. W rezultacie przekształcenia zmianie uległa jedynie forma prawna prowadzonej działalności, zachowana została tożsamość Spółki jako podmiotu prawa, z mocy prawa wszystkie prawa i obowiązki Zeneris Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują spółce przekształconej Zeneris Projekty Spółka Akcyjna.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność i realizację zawartych umów.  Zeneris Projekty Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000871671, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ignacego Paderewskiego nr 8.

Numery Regon 30017716 i NIP 778-14-43-077 nadane Zeneris Projekty spółce z o.o. pozostały bez zmian. Nie uległ zmianie numer rachunku bankowego Spółki, bez zmian pozostały numery telefonów i adresy poczty elektronicznej.

Aktualne dane identyfikacyjne Spółki są następujące:

ZENERIS PROJEKTY S.A.
61-770 Poznań, ul. Ignacego Paderewskiego 8,
wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000871671
NIP 778-14-43-077
Regon 30017716
Zarząd: Mariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza: Paweł Turno, Włodzimierz Głowacki, Andrzej Marciniak
Kapitał zakładowy: 153.000,00 zł w pełni opłacony

rozwiń całość zwiń
13/01/2022

EBI (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2021 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
 • raport roczny za 2020 r. – 31 maja 2022 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 15 sierpnia 2022 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

 • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport na stronie NewConnect

Raport na stronie Infostrefa

rozwiń całość zwiń
03/01/2022

ESPI (1/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Wykonawca”) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2021 r. zawarła umowę z Gminą Miasta Gdańska, której przedmiotem jest opracowanie kompletnej, prawidłowej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji budowy zbiornika retencyjnego Wileńska II na potoku Królewski wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami lub Umową opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej („Umowa”).

Za wykonanie Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 527 642,28 zł. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT.

Umowa zostanie zrealizowana nie później niż w ciągu 18 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od warunków rynkowych.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu w Infostrefie >>>

Treść raportu w NewConnect >>>

rozwiń całość zwiń
29/11/2021

(4/2021) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 listopada 2021 r. zawarła umowę z osobą fizyczną („Zamawiający”), której przedmiotem jest dostawa i montaż kompletnej elektrowni fotowoltaicznej („Umowa”).

Przedmiot Umowy podzielony jest na trzy etapy i obejmuje: przeprowadzenie przez Spółkę procesu aukcyjnego (I), pozyskanie finansowania (II) oraz budowę farmy fotowoltaicznej „Stare Kurowo I” o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (III).

Za wykonanie Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 424 000 zł. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT.

 

Umowa zostanie zrealizowana nie później niż 90 dni od rozpoczęcia trzeciego etapu Umowy, którego wyznaczenie zostanie uzgodnione z Zamawiającym.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR

Link do raportu Infostrefa 

Link do raportu NewConnect

rozwiń całość zwiń
27/11/2021

(3/2021) Otrzymanie zawiadomień o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.11.2021r. do siedziby Spółki wypłynęły zawiadomienia w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Pawła Turno – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pełna treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Załącznik 1

Załącznik 2

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
09/11/2021

(2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Raport Bieżący nr 2/2021

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

 • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
rozwiń całość zwiń
01/10/2021

(1/2021) Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raport bieżący nr 1/2021

Temat: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) informuje, że w dniu 1 października 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie „EMITENT ASO”.

W związku z powyższym, Spółka z dniem 1 października 2021 roku rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Więcej szczegółów >>

rozwiń całość zwiń
15/11/2021

(3/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

Raport Kwartalny nr 3/2021

Zarząd ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Pobierz plik:

Raport Zeneris Projekty III kwartał 2021

rozwiń całość zwiń
15/11/2021

Zarząd Zeneris Projekty

Mariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu – życiorys: Mariusz Jan Kostrzewa

Fabian Siemiatowski – Członek Zarządu – życiorys: Fabian Siemiatowski

rozwiń całość zwiń
23/11/2021

Akcjonariat

Struktura akcjonariuszy posiadających powyżej 5% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (według stanu na dzień 15.11.2021r.)

Mariusz Kostrzewa – 520 000 – 28,76%
Paweł Turno – 469 732 – 25,98%
Anna Czapp – 125 000 – 6,91%
Pozostali – 693 088 – 38,34%

Razem – 1 807 820 – 100%

rozwiń całość zwiń
24/11/2021

Rada Nadzorcza

Paweł Turno – Przewodniczący Rady Nadzorczej – życiorys: Paweł Stanisław Turno
Włodzimierz Głowacki – Członek Rady Nadzorczej – życiorys: Włodzimierz Głowacki
Andrzej Marciniak – Członek Rady Nadzorczej – życiorys: Andrzej Marciniak
Jacek Gnich – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Krzyżowski – Członek Rady Nadzorczej – życiorys: Marcin Jacek Krzyżanowski

rozwiń całość zwiń
22/11/2021

Prezentacja Inwestorska Zeneris Projekty S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją inwestorską o firmie Zeneris Projekty:

Prezentacja inwestorska Zeneris Projekty

rozwiń całość zwiń

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Nasi konsultanci wykonają bezpłatny audyt i doradzą optymalne rozwiązania systemu fotowoltaicznego do Twoich potrzeb.

Umów się

Jacek Golak Specjalista do spraw fotowoltaiki
– Dział Sprzedaży
+48 797 513 742

Call Now Button