Strefa inwestora Zeneris Projekty

Aktualności Raporty bieżące Raporty okresowe Dane spółki Kalendarz Inwestora Zeneris w mediach
23/08/2022

Zeneris Projekty i Espacia

Pragniemy poinformować, że nawiązaliśmy długofalową współpracę z firmą Espacia, która jest producentem bezawaryjnego systemu ogrzewania za pomocą folii grzewczej. Folie grzewcze firmy Espacia są także dystrybuowane w sklepie internetowym zenerisprojekty.pl/sklep

Więcej informacji na temat naszego nowego partnera można znaleźć pod adresem espacia.eu

rozwiń całość zwiń
02/12/2021

Zeneris Projekty uruchamia sklep online oraz podpisuje istotną umowę o wartości 3,4 mln zł!

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy sklep e-commerce z magazynami energii LaserTec. W kolejnych etapach planujemy dodawać do oferty kolejne produkty uzupełniające i wspierające instalacje fotowoltaiczne. Sklep znajduje się pod adresem zenerisprojekty.pl/sklep

Jednocześnie pragniemy poinformować, że podpisaliśmy umowę o wartości 3,4 mln zł na budowę farmy PV.

Link do artykułu Strefa Inwestorów

rozwiń całość zwiń
22/11/2021

Prezentacja o firmie Zeneris Projekty

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją inwestorską o firmie Zeneris Projekty:

Prezentacja inwestorska Zeneris Projekty

rozwiń całość zwiń
16/09/2021

Zeneris Projekty na targach Greenpower 2021

W dniach 14 – 16 września 2021 roku wzięliśmy udział w Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej, które odbyły się w Pawilonie nr 3 na MTP. Nasze stoisko odwiedziło wiele firm zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii, możliwościami łączenia różnych OZE w jednej inwestycji a także potencjałem magazynów energii. Zaprezentowaliśmy wachlarz możliwości, jakie oferujemy naszym klientom: energię słoneczną, wodną, wiatrową, rozwiązania hybrydowe, szyte na miarę, a także sposoby oszczędzania i magazynowania własnej energii.

rozwiń całość zwiń
05/07/2021

Właśnie zakończyła się modernizacja Zalewu na Borkach w Radomiu!

Firma Zeneris Projekty S.A. wygrała przetarg na projekt przebudowy i modernizacji Zalewu na Borkach w Radomiu. Jest to największy zbiornik wodny w okolicy, pełniący funkcję terenu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców. Wykonaliśmy pełną dokumentację projektową dla następujących prac:

 • Przebudowa jazu głównego,
 • Budowa przepławki dla ryb przy jazie głównym,
 • Doszczelnienie korpusu zapory czołowej zbiornika Borki,
 • Remont jazu kozłowego,
 • Odmulenie koryta rzeki Mlecznej w obrębie zbiornika Borki,
 • Montaż urządzeń do napowietrzania wody i niwelowania zakwitów w czaszy zbiornika Borki (fontanny, dyfuzory),
 • Montaż infrastruktury zasilającej urządzenia do napowietrzania wody oraz oświetlenia stawów z energii odnawialnej (moduły fotowoltaiczne, mała elektrownia wiatrowa, zasilanie trzech fontann oraz zestawów napowietrzających zbiornik),
 • Przebudowa stawów kolmatacyjnych (w tym: odmulenie stawów, budowa konstrukcji regulujących przepływ wody i ją podczyszczających, budowa nowych progów w miejscu istniejących wraz z budową bystrzy, podwyższenie ogroblowania, budowa zjazdu z drogi powiatowej wraz z budową ciągu komunikacyjnego do stawów, naświetlenie stawów).

 

Wykonawca prac właśnie zakończył swoje działania. Szczegóły realizacji dostępne są tutaj.

rozwiń całość zwiń
15/06/2021

Wywiad z prezesem Mariuszem Kostrzewą dla Comparic News

Rozmowa o spółce Zeneris Projekty w wywiadzie dla Comparic News. Przyszłość branży OZE, fotowoltaika dla przedsiębiorstw i rozwój naszej firmy w roku 2021.

rozwiń całość zwiń
04/05/2021

Webinar z prezesem Mariuszem Kostrzewą

Zapraszamy na webinar z prezesem Mariuszem Kostrzewą.

rozwiń całość zwiń
27/04/2021

Zeneris Projekty pozyskało 3 mln zł z emisji akcji

rozwiń całość zwiń
26/04/2021

Już jutro 27.04.2021 rozpocznie się druga część emisji akcji Zeneris Projekty S.A. Zainwestuj w OZE!

We wtorek na platformie CrowdConnect.pl rozpocznie się druga część emisji akcji Zeneris Projekty S.A.

 

„Obserwując zmiany w polskim sektorze energetycznym, sektor OZE w naszej ocenie ma przed sobą bardzo dobre perspektywy, szczególnie w wybranych obszarach jak magazynowanie energii, na które stawiamy. Liczymy, że uda nam się zdobyć zaufanie inwestorów, przedstawiając im nasze plany rozwojowe i atrakcyjne perspektywy. Chcemy pokazać, że jesteśmy spółką, która działa nie tylko w popularnym segmencie rynku PV, tj. dostaw i montażu instalacji, ale również w obszarze projektowym, w którym mamy wieloletnie kompetencje? ? powiedział prezes Zeneris Projekty – Mariusz Kostrzewa.

Poznaj szczegóły >>

rozwiń całość zwiń
23/02/2021

Wywiad z Prezesem Mariuszem Kostrzewą

Rośnie zainteresowanie fotowoltaiką ze strony przemysłu i inwestorów profesjonalnych

Zapraszamy do lektury rozmowy z Mariuszem Kostrzewą, prezesem zarządu Zeneris Projekty S.A.

Treść wywiadu

rozwiń całość zwiń
20/12/2020

Zmiana formy prawnej spółki Zeneris Projekty

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 grudnia 2020 roku nastąpiło przekształcenie Zeneris Projekty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. W rezultacie przekształcenia zmianie uległa jedynie forma prawna prowadzonej działalności, zachowana została tożsamość Spółki jako podmiotu prawa, z mocy prawa wszystkie prawa i obowiązki Zeneris Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują spółce przekształconej Zeneris Projekty Spółka Akcyjna.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność i realizację zawartych umów.  Zeneris Projekty Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000871671, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ignacego Paderewskiego nr 8.

Numery Regon 30017716 i NIP 778-14-43-077 nadane Zeneris Projekty spółce z o.o. pozostały bez zmian. Nie uległ zmianie numer rachunku bankowego Spółki, bez zmian pozostały numery telefonów i adresy poczty elektronicznej.

Aktualne dane identyfikacyjne Spółki są następujące:

ZENERIS PROJEKTY S.A.
61-770 Poznań, ul. Ignacego Paderewskiego 8,
wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000871671
NIP 778-14-43-077
Regon 30017716
Zarząd: Mariusz Kostrzewa ? Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza: Paweł Turno, Włodzimierz Głowacki, Andrzej Marciniak
Kapitał zakładowy: 153.000,00 zł w pełni opłacony

rozwiń całość zwiń
22/01/2024

EBI (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport roczny za 2023 r. – 20 marca 2024 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r

Jednocześnie Spółka informuje, że korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (IV kwartał 2023 r.) przekazując raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

 

rozwiń całość zwiń
22/12/2023

ESPI (8/2023) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”)  w nawiązaniu do raportu ESPI 21/2022 z dnia 10.11.2022r. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 21.12.2022r. otrzymał obustronnie podpisane umowy z  Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim”. Dodatkowo została zawarta umowa na część nr 3 zamówienia, a więc łącznie zawarto umowy na trzy z ośmiu części, na które zostało podzielone zamówienie (części nr 3, 6 i 8).

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 914 689,50 zł, przy czym za część nr 3 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 85 669,50 zł brutto, za część nr 6 zamówienia 619 920 zł brutto, a za część nr 8 zamówienia 209 100 zł brutto.

Termin realizacji zamówień wynosi do 20 miesięcy od zawarcia poszczególnych umów.

Spółka uznała tę informację za istotną, ze względu na łączną wartość zawartych umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
28/07/2023

EBI (9/2023) Życiorys członka Rady Nadzorczej

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., w związku z powołaniem w skład Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Mieczkowskiej, w załączeniu przekazuje informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

biogram Mieczkowska Agnieszka

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
28/07/2023

ESPI (7/2023) Zawarcie istotnych umów

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 27.07.2023 r. dwóch umów z podmiotem prywatnym.

Przedmiotem zawartych umów jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowej wraz ze wsparciem technicznym w zakresie branży hydrotechnicznej i melioracyjnej.

Za wykonanie przedmiotu obu umów Spółce przysługuje wynagrodzenie w kwocie do 1.205.000 zł netto, na które składa się:
– wynagrodzenie w wysokości 1.090.250 zł netto za wykonanie prac wchodzących w zakres zadań podstawowych obu umów,
– wynagrodzenie w wysokości do 114.750 zł netto za wykonanie prac wchodzących w zakres zadań objętych prawem opcji.

Emitent wykona przedmiot każdej z umów w ramach poszczególnych zadań, jednak nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia ich zawarcia.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną, ze względu na wartość umów oraz to, że mogą mieć one istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
27/06/2023

ESPI (6/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2023r.

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent, Spółka), przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Emitenta w dniu 26.06.2023r.

 • Mariusz Kostrzewa dysponujący na tym ZWZ 519 237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) akcji, z których przysługiwało 519 237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 89,00 % udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 28,7% głosów ogółem w Spółce.
 • Fabian Siemiatowski dysponujący na tym ZWZ 64 000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których przysługiwało 64 000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) głosów, co stanowi 11,00 % udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 3,5% głosów ogółem w Spółce.

 

podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
27/06/2023

EBI (8/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 13 powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Mieczkowską.

Pani Agnieszka Mieczkowska jest radcą prawnym, absolwentką studiów podyplomowych na kierunku „Prawo nowoczesnych technologii” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
27/06/2023

EBI (7/2023) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zeneris Projekty S.A.. podjętych w dniu 26.06.2023r

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zeneris Projekty Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2023 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

 

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

uchwały podjęte 26.06.2023 ZWZ ZEN

 

Podstawa prawna:

4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
31/05/2023

EBI (6/2023) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Pana Mariusza Kostrzewy, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („ZWZ”) zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZ Emitenta zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku przedstawia się następująco:

Uzupełniony porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
 12. Zamknięcie obrad ZWZ.

Załącznik do niniejszego raportu stanowią:
– uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku,
– projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
– formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

2023_05_31_Projekt uchwały

2023_05_31_Rozszerzenie porządku obrad

2023_05_31_ZENERIS_Formularz

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
31/05/2023

ESPI (5/2023) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Pana Mariusza Kostrzewy, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („ZWZ”) zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekt uchwały i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZ Emitenta zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku przedstawia się następująco:

Uzupełniony porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
 12. Zamknięcie obrad ZWZ.

Załącznik do niniejszego raportu stanowią:
– uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku,
– projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
– formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

2023_05_31_Projekt uchwały

2023_05_31_Rozszerzenie porządku obrad

2023_05_31_ZENERIS_Formularz

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

 

rozwiń całość zwiń
30/05/2023

EBI (5/2023) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 30 maja 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pana Włodzimierza Głowackiego rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień jej złożenia.

Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
31/05/2023

ESPI (4/2023) Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2023

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 3/2023 z dnia 30 maja 2023 r.

Korekta dotyczy numeracji raportu ESPI nr 3/2023 w przedmiocie zawarcia istotnej umowy. Przyczyną dokonania korekty jest omyłka w postaci wprowadzenia numeru raportu ESPI 3/2023 w miejsce 4/2023.

Właściwa treść raportu nie uległa zmianie i zostaje ponownie wskazana poniżej:

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 29 maja 2023 r. umowy z podmiotem prywatnym („Przedsiębiorca”).

Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlanych wraz ze wsparciem technicznym, merytorycznym i administracyjnym Przedsiębiorcy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Spółce przysługuje wynagrodzenie w kwocie do 965.000 zł netto, na które składa się:

– wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 720.000 zł netto za wykonanie prac wchodzących w zakres zadań podstawowych,

– wynagrodzenie w kwocie 245.000 zł netto za wykonanie prac wchodzących w zakres zadań objętych prawem opcji.

Termin realizacji umowy wynosi do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną ze względu na to, że może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
30/05/2023

ESPI (3/2023) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 29 maja 2023 r. umowy z podmiotem prywatnym („Przedsiębiorca”).

Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlanych wraz ze wsparciem technicznym, merytorycznym i administracyjnym Przedsiębiorcy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Spółce przysługuje wynagrodzenie w kwocie do 965.000 zł netto, na które składa się:

– wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 720.000 zł netto za wykonanie prac wchodzących w zakres zadań podstawowych,

– wynagrodzenie w kwocie 245.000 zł netto za wykonanie prac wchodzących w zakres zadań objętych prawem opcji.

Termin realizacji umowy wynosi do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną ze względu na to, że może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

 

rozwiń całość zwiń
24/05/2023

EBI (4/2023) / ESPI (3/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2023r.

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2023r. o godz. 11.00 w Poznaniu, przy ul. Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO; Inne uregulowania

 

2023_05_24_ZENERIS_Zwołanie WZA

2023_05_24_ZENERIS_Projekty uchwał

2023_05_24_ZENERIS_Formularz

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
15/02/2023

(ESPI 2/2023) Zawarcie umowy partnerskiej przez spółkę celową Sol4eco sp. z o.o.

W nawiązaniu do komunikatu ESPI 1/2023 z dnia 02.02.2023r. Zarząd Zeneris Projekty S.A. informuje, że w dniu14.02.2023r. spółka celowa Sol4eco sp. z o.o. w organizacji zawarła umowę partnerstwa z Gravicon EU sp. z o.o. („Umowa”)

 

Gravicon EU jest wyłącznym przedstawicielem na rynku europejskim ukraińskiej spółki RPC Gravicon LLC („Gravicon”) i posiada wyłączne prawa do oferowania produktów i usług Gravicon na rynku polskim. Działalność Gravicon ukierunkowana jest na dostarczanie unikatowych na skalę światową zintegrowanych rozwiązań technicznych do kompleksowej rekultywacji hałd odpadów przemysłowych, w tym hutniczych i wydobywczych oraz odzyskiwania z nich surowców mineralnych, w oparciu o metody separacji grawitacyjnej, z zamkniętym obiegiem wodno-szlamowym. Gravicon posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu różnorodnych surowców mineralnych – od węgla, rud metali, potasu i siarki po diamenty i złoto. Spółka projektuje, dostarcza rozwiązania „pod klucz” i uruchamia modułowe systemy separacji grawitacyjnej do wydobycia węgli energetycznych, koksowych oraz antracytowych o wysokiej wydajności. Technologia ta umożliwia także prowadzenie prac zmierzających do wspierania realizacji planu Unii Europejskiej w sprawie surowców krytycznych. Kompleksy przetwórcze Gravicon działają w 12 krajach na 4 kontyngentach.

Celem zawarcia Umowy jest wdrażanie przez spółkę Sol4eco rozwiązań technicznych Gravicon na wysoce perspektywicznym ryku polskim. Według dostępnych szacunków w hałdach pokopalnianych na terenie Polski znajduje się nawet do 150 mln ton węgla. Pozyskanie surowców z zalegających i stwarzających problemy środowiskowe hałd z jednej strony przyczyni się do pozyskania węgla energetycznego, co pozwoli na zwiększenie niezależności energetycznej Polski w ramach przyjętej polityki rewitalizacji i eksploatacji hałd węglowych, a z drugiej pozwoli odzyskać często atrakcyjne grunty na inne cele. Rekultywacja hałd może mieć także istotny pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, w tym odzyskane tereny mogą być wykorzystane jako tereny pod budowę farm fotowoltaicznych lub dla celów rekreacyjnych.

Na podstawie Umowy Sol4eco będzie wyłącznym partnerem Gravicon EU na rynku polskim. Sol4eco zobowiązał się w szczególności do: (i) reprezentowania Gravicon EU oraz wzmacniania wizerunku firmy i marki Gravicon na rynku polskim, (ii) pozyskiwania klientów dla Gravicon EU, w tym negocjowania warunków współpracy z potencjalnymi klientami, (iii) współpracy w dostarczaniu finalnego produktu do klienta. Strony nie wykluczają zakładania spółek celowych pod wybrane przedsięwzięcia. Wynagrodzenie Sol4eco za współpracę przy danym projekcie będzie każdorazowo ustalane aneksem do umowy.

W ramach realizacji umowy Sol4eco otrzyma istotne wsparcie od Emitenta. Kompetencje Emitenta pozwolą na ocenę potencjalnej dochodowości projektów, w kontekście efektywnej zawartości surowców mineralnych w pokopalnianych złożach, zarówno węgla jak i innych dających się odzyskać dzięki technologii oferowanej przez Gravicon.

Zarząd Spółki uznaje powyższą umowę za istotną, gdyż może pozytywnie przełożyć się w przyszłości na sytuację finansową Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że w przypadku realizacji kolejnych etapów rozwoju niniejszego projektu, o ile będą one z punktu widzenia Zeneris Projekty S.A. stanowiły informację poufną, będzie o nich informował w kolejnych raportach bieżących.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
02/02/2023

ESPI (1/2023) Zawiązanie spółki celowej w zakresie nowych przedsięwzięć rozwojowych

Zarząd Zeneris Projekty S.A. informuje, że w dniu 01.02.2023r. została zawiązana nowa spółki Sol4eco Sp. o.o.

Udział Zeneris Projekty S.A. w tym przedsięwzięciu wynosi 45%, natomiast pozostała część należy do partnerów merytorycznych, posiadających niezbędną wiedzę i kompetencje konieczne do realizacji zakładanych celów.

Głównym celem utworzenia Sol4eco Sp. z o.o. ma być rozszerzenie zakresu świadczonych przez Zeneris S.A. usług i rozwiązań proekologicznych w obszarze hydrotechnicznym oraz ekspansja na sektor przemysłowy i inne gałęzie gospodarki.

Misją Sol4eco Sp. z o.o. (tj. Solutions for Ecology) ma być działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie ekologii. Sol4eco Sp. z o.o. zakłada podjęcie współpracy na zasadach wyłączności z dostawcami innowacyjnych proekologicznych rozwiązań technologicznych (głównie z zagranicy) i oferowanie ich na rynku polskim, a docelowo  także poza granicami kraju.

Zeneris Projekty S.A. nie poniesie istotnych nakładów związanych z organizacją nowej spółki. Potencjalnymi korzyściami dla Zeneris Projekty S.A., oprócz udziału kapitałowego w przedsięwzięciu, ma być także w szczególności wykorzystanie kompetencji Zeneris w zakresie prac projektowo-koncepcyjnych w obszarze środowiskowym.

Zarząd Spółki wskazuje, że powyższy projekt został uznany za istotny, gdyż stanowi on rozszerzenie strategii Spółki i może pozytywnie przełożyć się w przyszłości na jej sytuację finansową i majątkową. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że w przypadku realizacji kolejnych etapów rozwoju niniejszego projektu, o ile będą one z punktu widzenia Zeneris Projekty S.A. stanowiły informację poufną, będzie o nich informował w kolejnych raportach bieżących.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
17/01/2023

EBI (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r

Jednocześnie Spółka informuje, że korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (IV kwartał 2022 r.) przekazując raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
10/11/2022

ESPI (21/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze Emitenta przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim”. Oferta Emitenta została wybrana w zakresie dwóch z ośmiu części, na które zostało podzielone zamówienie (części nr 6 i 8 zamówienia).

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 829 020 zł, przy czym za część nr 6 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 619 920 zł brutto a za część nr 8 zamówienia 209 100 zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 20 miesięcy od zawarcia umowy.

O podpisaniu umów Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
10/11/2022

ESPI (20/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”)  w nawiązaniu do raportu ESPI 16/2022 z dnia 07.10.2022r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10.11.2022r. otrzymał obustronnie podpisane umowy z  Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzek na terenie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim” – 10 części. Oferta Emitenta została wybrana w zakresie trzech z dziesięciu części, na które zostało podzielone zamówienie (część nr 7, 8 i 10 zamówienia).

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 173 420 zł, przy czym za część nr 7 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 586 710 zł brutto, za część nr 8 zamówienia 287 720 zł brutto a za cześć nr 10 zamówienia 298 890 zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 20 miesięcy od zawarcia umowy.

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
07/11/2022

ESPI (19/2022) Zawarcie umowy istotnej przez Emitenta

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI 14/2022 z dnia 18.08.2022r. podaje, że w dniu dzisiejszym otrzymał komplet dokumentacji związanej z zawarciem w dniu 29.08.2022r. umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krakowie na wykonanie zamówienia pn. „Odcinkowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe przed wodami rzeki Łososina w km 16+170 – 19+430, gm. Laskowa, pow. limanowski – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji” („Zamówienie”).

 Kwota brutto całości Zamówienia wynosi 447.720 zł.

Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi do 24 miesięcy od podpisania umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
04/11/2022

ESPI (18/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”)  w nawiązaniu do raportu ESPI 17/2022 z dnia 11.10.2022r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 04.11.2022r. otrzymał obustronnie podpisane umowy z  Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1.429.260zł, przy czym za część nr 1 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 77.490zł brutto, za część nr 2 zamówienia 146.370 zł brutto, za cześć nr 3 zamówienia 158.670 zł brutto, za część nr 5 zamówienia 607.620zł brutto, za część 6 zamówienia 439.110zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 80 tygodni od zawarcia umowy.

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
11/10/2022

ESPI (17/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze Emitenta przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu”. Oferta Emitenta została wybrana w zakresie pięciu z sześciu części, na które zostało podzielone zamówienie (części nr 1,2,3, 5 i 6 zamówienia).

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1.429.260 zł, przy czym za część nr 1 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 77 490 zł brutto, za część nr 2 zamówienia 146 370 zł brutto, za cześć nr 3 zamówienia 158 670 zł brutto, za część nr 5 zamówienia 607 620 zł brutto, za część 6 zamówienia  439 110 zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 80 tygodni od zawarcia umowy.

O podpisaniu umów Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

 

rozwiń całość zwiń
07/10/2022

ESPI (16/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze Emitenta przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzek na terenie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim” – 10 części. Oferta Emitenta została wybrana w zakresie trzech z dziesięciu części, na które zostało podzielone zamówienie (część nr 7, 8 i 10 zamówienia).

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 173 420 zł, przy czym za część nr 7 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 586 710 zł brutto, za część nr 8 zamówienia 287 720 zł brutto a za cześć nr 10 zamówienia 298 890 zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 20 miesięcy od zawarcia umowy.

O podpisaniu umów Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
23/09/2022

ESPI (15/2022) Zawarcie umowy istotnej przez Emitenta

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym Emitent zawarł z prywatnym przedsiębiorcą umowę na sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznej.
Kwota całości kontraktu wynosi 3.628.500 zł brutto.
Emitent zrealizuje umowę do dnia 21.11.2022r.
Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
18/08/2022

ESPI (14/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Zeneris Projekty S.A z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał informację o wyborze Emitenta w dniu 18 sierpnia 2022 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krakowie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odcinkowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe przed wodami rzeki Łososina w km 16+170 – 19+430, gm. Laskowa, pow. limanowski  – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji” („Zamówienie”).

Kwota brutto całości Zamówienia wynosi 447.720 zł.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
18/08/2022

ESPI (13/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. zawarł umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru nad projektem pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780 – 7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790 – 4+420 w Niegowonicach i Dąbrowie Górniczej („Umowa”).

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy wynosi 337.020 zł brutto.

Termin realizacji Umowy wynosi do 18 miesięcy od daty jej zawarcia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
16/08/2022

EBI (11/2022) Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz 2023

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że została obustronnie podpisana umowa o dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz 2023 ze spółką PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

 

Umowa została zawarta przez Spółkę na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych spółki Zeneris Projekty S.A. za rok 2022 oraz 2023.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
09/08/2022

EBI (9/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za drugi kwartał 2022

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A. („Spółka”, Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za drugi kwartał 2022r. na dzień 11.08.2022 r.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 2/2022 w dniu 21 stycznia 2022 r., pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu okresowego za drugi kwartał 2022 był dzień 15 sierpnia 2022 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 2/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
22/07/2022

ESPI (12/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI 9/2022 z dnia 12.07.2022r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22.07.2022r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa prawego (km 3+200- 10+200, 17+740-19+530, 20+500- 39+000, 43+900- 46+400, 52+300- 54+800, 57+300-59+000) i lewego (km 0+000-6+400; gm. Gniew) wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 799 490zł.

Termin realizacji zamówienia będzie wynosił do 26 miesięcy od zawarcia umowy

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
22/07/2022

ESPI (11/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI 10/2022 z dnia 15.07.2022r. informuje, że w dniu 21.07.2022r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży, w przedmiocie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na 5 obiektach Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 442 491,11zł.

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
15/07/2022

ESPI (10/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał informację o wyborze Emitenta w dniu 14 lipca 2022r. przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Chodzieży, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na 5 obiektach Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 442 491,11zł.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
12/07/2022

ESPI (9/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał informację o wyborze Emitenta w dniu 08 lipca 2022r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Odbudowa prawego (km 3+200- 10+200, 17+740-19+530, 20+500- 39+000, 43+900- 46+400, 52+300- 54+800, 57+300-59+000) i lewego (km 0+000-6+400; gm. Gniew) wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 799 490 zł.

Termin realizacji zamówienia będzie wynosił do 26 miesięcy od zawarcia umowy.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

 

podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
23/06/2022

ESPI (8/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2022r

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent, Spółka), przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Emitenta w dniu 23.06.2022r.

 • Mariusz Kostrzewa dysponujący na tym ZWZ 519 237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) akcji, z których przysługiwało 519 237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 89,00 % udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 28,7% głosów ogółem w Spółce.
 • Fabian Siemiatowski dysponujący na tym ZWZ 64 000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których przysługiwało 64 000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) głosów, co stanowi 11,00 % udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 3,5% głosów ogółem w Spółce.

podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
23/06/2022

EBI (8/2022) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zeneris Projekty S.A. podjętych w dniu 23.06.2022r.

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zeneris Projekty Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

 

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

 

 

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Załącznik

– treść uchwał

uchwały podjęte 23.06.2022 ZWZ ZEN.S.A

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

 

rozwiń całość zwiń
27/05/2022

ESPI (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 23 czerwca 2022r.

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S. A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2022r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Poznaniu  przy ul. Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 23.06.2022r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów

– projekty Uchwał;

– formularz głosowania przez pełnomocnika;

 

2022_05_27_ZENERIS_Zwołanie WZA

2022_05_27_ZENERIS_Projekty uchwał

2022_05_27_ZENERIS_Formularz

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
27/05/2022

EBI(7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 23 czerwca 2022r.

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S. A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2022r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Poznaniu  przy ul. Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.

 

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 23.06.2022r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów

– projekty Uchwał;

– formularz głosowania przez pełnomocnika;

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

2022_05_27_ZENERIS_Zwołanie WZA 2022_05_27_ZENERIS_Projekty uchwał 2022_05_27_ZENERIS_Formularz

2022_05_27_ZENERIS_Projekty uchwał

2022_05_27_ZENERIS_Formularz

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

 

rozwiń całość zwiń
27/05/2022

ESPI (6/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”)  w nawiązaniu do raportu ESPI 4/2022 z dnia 10.05.2022r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27.05.2022r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę z  Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i ubezpieczenie obustronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w km 22.430-24.700 w m. Lublin, woj. Lubelskie”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 509 220,00 zł.

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
24/05/2022

EBI (5/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A. („Spółka”, Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2021 na dzień 27.05.2022r.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2022 w dniu 13 stycznia 2022 r. pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za rok 2021 był dzień 31 maja 2022 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 1/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. pozostają bez zmian.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
20/05/2022

ESPI (5/2022) Zawarcie listu intencyjnego

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 20.05.2022r. listu intencyjnego z osobami fizycznymi będącymi udziałowcami podmiotu z branży montażu systemów fotowoltaiki i pomp ciepła (Przedsiębiorca).

Przedmiotem listu intencyjnego jest uzgodnienie warunków nabycia przez Emitenta większościowego pakietu udziałów Przedsiębiorcy w zamian za środki pieniężne oraz w zamian za akcje nowej emisji  Emitenta. Wstępna wartość transakcji określono na kwotę 512.438 zł, przy czym wartość ta może ulec zmianie, zależnie od wyników przeprowadzonego badania due dilligance i ostatecznych ustaleń między stronami. Emitent miałby nabyć początkowo pakiet 53,85% udziałów Przedsiębiorcy a docelowo 100% udziałów. Niniejsze porozumienie zostało zawarte pod szeregiem warunków zawieszających.

Szacunkowe dane finansowe Przedsiębiorcy za rok 2021: przychody 2.546,4tys zł, zysk 94,2tys zł.

W przypadku nabycia udziałów Przedsiębiorcy, Emitent wzmocni pozycję konkurencyjną, dzięki rozbudowie kanałów sprzedaży w segmencie fotowoltaiki i pomp ciepła na obszarze Dolnego Śląska i Śląska.

W wyniku powyższego porozumienia Emitent przystąpi do badania due dilligance.

O ustaleniu warunków nabycia pakietu udziałów Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Powyższa informacja została uznana za informację poufną, w związku z jej potencjalnym wpływem na sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
10/05/2022

ESPI (4/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał informację o wyborze Emitenta w dniu 6 maja 2022 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i ubezpieczenie obustronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w km 22.430-24.700 w m. Lublin, woj. Lubelskie”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 509 220,00 zł.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
10/03/2022

ESPI (3/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Wykonawca”) niniejszym informuje, że w dniu 8 marca 2022 r. zawarła umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem i podłączeniem:

1) trzech szczelnych, podziemnych zbiorników na substraty płynne 30m3 do biogazowni wraz z wyposażeniem,

2) jednego zbiornika magazynowego na pulpę pofermentacyjną 500m3 wraz z wyposażeniem.

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi 897.900 zł brutto.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR

 

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
21/01/2022

ESPI (2/2022) Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Emitent?) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 stycznia 2022 r. otrzymał informację o wyborze Emitenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 228 780,00 zł.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Link do raportu w Infostrefa >>

Link do raportu w NewConnect >>

rozwiń całość zwiń
21/01/2022

EBI (2/2022) Korekta raportu bieżącego EBI nr 1/2022

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?, ?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 1/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

Korekta dotyczy terminu opublikowania raportu okresowego za IV kwartał 2021 r. oraz okresu za jaki opublikowany zostanie raport roczny.

Przyczyną dokonania korekty są oczywiste omyłki pisarskie.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:
? raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. ? 14 lutego 2021 r.
? raport kwartalny za I kwartał 2022 r. ? 16 maja 2022 r.
? raport roczny za 2020 r. ? 31 maja 2022 r.
? raport kwartalny za II kwartał 2022 r. ? 15 sierpnia 2022 r.
? raport kwartalny za III kwartał 2022 r. ? 14 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:
? raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. ? 14 lutego 2022 r.
? raport kwartalny za I kwartał 2022 r. ? 16 maja 2022 r.
? raport roczny za 2021 r. ? 31 maja 2022 r.
? raport kwartalny za II kwartał 2022 r. ? 15 sierpnia 2022 r.
? raport kwartalny za III kwartał 2022 r. ? 14 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Link do raportu w Infostrefa >>

Link do raportu w NewConnect >>

rozwiń całość zwiń
13/01/2022

EBI (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. ? 14 lutego 2021 r.
 • raport kwartalny za I kwartał 2022 r. ? 16 maja 2022 r.
 • raport roczny za 2020 r. ? 31 maja 2022 r.
 • raport kwartalny za II kwartał 2022 r. ? 15 sierpnia 2022 r.
 • raport kwartalny za III kwartał 2022 r. ? 14 listopada 2022 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

 • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport na stronie NewConnect

Raport na stronie Infostrefa

rozwiń całość zwiń
03/01/2022

ESPI (1/2022) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?, ?Wykonawca?) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2021 r. zawarła umowę z Gminą Miasta Gdańska, której przedmiotem jest opracowanie kompletnej, prawidłowej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji budowy zbiornika retencyjnego Wileńska II na potoku Królewski wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami lub Umową opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (?Umowa?).

Za wykonanie Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 527 642,28 zł. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT.

Umowa zostanie zrealizowana nie później niż w ciągu 18 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od warunków rynkowych.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu w Infostrefie >>>

Treść raportu w NewConnect >>>

rozwiń całość zwiń
29/11/2021

(4/2021) Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?) informuje, iż w dniu 29 listopada 2021 r. zawarła umowę z osobą fizyczną (?Zamawiający?), której przedmiotem jest dostawa i montaż kompletnej elektrowni fotowoltaicznej (?Umowa?).

Przedmiot Umowy podzielony jest na trzy etapy i obejmuje: przeprowadzenie przez Spółkę procesu aukcyjnego (I), pozyskanie finansowania (II) oraz budowę farmy fotowoltaicznej ?Stare Kurowo I? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (III).

Za wykonanie Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 424 000 zł. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT.

 

Umowa zostanie zrealizowana nie później niż 90 dni od rozpoczęcia trzeciego etapu Umowy, którego wyznaczenie zostanie uzgodnione z Zamawiającym.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR

Link do raportu Infostrefa 

Link do raportu NewConnect

rozwiń całość zwiń
27/11/2021

(3/2021) Otrzymanie zawiadomień o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.11.2021r. do siedziby Spółki wypłynęły zawiadomienia w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Pawła Turno – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pełna treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Załącznik 1

Załącznik 2

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa

rozwiń całość zwiń
09/11/2021

(2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Raport Bieżący nr 2/2021

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

 • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. ? 15 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

 • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
rozwiń całość zwiń
01/10/2021

(1/2021) Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raport bieżący nr 1/2021

Temat: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?, ?Emitent?) działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (?ESPI?) informuje, że w dniu 1 października 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie ?EMITENT ASO?.

W związku z powyższym, Spółka z dniem 1 października 2021 roku rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Więcej szczegółów >>

rozwiń całość zwiń
14/11/2023

EBI (11/2022) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

 

ZENERIS PROJEKTY_RAPORT OKRESOWY 2023 3Q

 

Linki do opublikowanych raportów:

Raport w NewConnect

Raport w Infostrefa

rozwiń całość zwiń
14/08/2023

EBI (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

ZENERIS PROJEKTY_RAPORT OKRESOWY 2023 2Q

 

Linki do opublikowanych raportów:

Raport w NewConnect

Raport w Infostrefa

rozwiń całość zwiń
15/05/2023

EBI (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za I kwartał 2023 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

ZENERIS PROJEKTY_RAPORT OKRESOWY 2023 1Q

 

Linki do opublikowanych raportów:

Raport w NewConnect

Raport w Infostrefa

rozwiń całość zwiń
21/03/2023

EBI (2/2023) Raport roczny za 2022 rok

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w załączeniu przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2022 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowi załączniki do raportu rocznego.

 

Podstawa prawna

5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

ZENERIS PROJEKTY_RAPORT ROCZNY 2022

Sprawozdanie z badania Zeneris Projekty S.A. 31.12.2022-sig

 

Linki do opublikowanych raportów:

Raport w NewConnect

Raport w Infostrefa

rozwiń całość zwiń
14/11/2022

EBI (12/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

ZENERIS PROJEKTY_RAPORT OKRESOWY 2022 3Q

 

Raport w NewConnect

Raport w Infostrefa

rozwiń całość zwiń
11/08/2022

EBI (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za II kwartał 2022 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

ZENERIS PROJEKTY_RAPORT OKRESOWY 2022 2Q

 

Raport w NewConnect

Raport w Infostrefa

rozwiń całość zwiń
27/05/2022

EBI (6/2022) Raport roczny Zeneris Projekty SA za rok obrotowy 2021

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2021r. Emitent prezentuje w niniejszym raporcie rocznym dane finansowe zgodne ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym w wymaganym zgodnie z ustawą o rachunkowości formatem xml.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

ZENERIS PROJEKTY_RAPORT ROCZNY 2021

Sprawozdanie z badania Zeneris Projekty S.A. 31.12.2021-sig

 

Linki do opublikowanych raportów:

Raport w NewConnect

Raport w Infostrefa

rozwiń całość zwiń
16/05/2022

EBI (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

ZENERIS PROJEKTY_RAPORT OKRESOWY 2022 1Q

 

Linki do opublikowanych raportów:

Raport w NewConnect

Raport w Infostrefa

rozwiń całość zwiń
14/02/2022

EBI (3/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Linki do opublikowanych raportów:

Raport w NewConnect

Raport w Infostrefa

rozwiń całość zwiń
15/11/2021

(3/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

Raport Kwartalny nr 3/2021

Zarząd ZENERIS PROJEKTY S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Emitent?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Pobierz plik:

Raport Zeneris Projekty III kwartał 2021

rozwiń całość zwiń

Zarząd Zeneris Projekty

Mariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu – życiorys: Mariusz Jan Kostrzewa

Fabian Siemiatowski – Członek Zarządu – życiorys: Fabian Siemiatowski

rozwiń całość zwiń

Akcjonariat

Struktura akcjonariuszy posiadających powyżej 5% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (według stanu na dzień 08.02.2022r.)

Mariusz Kostrzewa – 520 000 – 28,76%
Paweł Turno – 473 702 – 26,20%
Anna Czapp – 125 000 – 6,91%
Pozostali – 689 118 – 38,12%

Razem – 1 807 820 – 100%

rozwiń całość zwiń

Rada Nadzorcza

Paweł Turno Przewodniczący Rady Nadzorczej – życiorys: Paweł Stanisław Turno
Andrzej Marciniak Członek Rady Nadzorczej – życiorys: Andrzej Marciniak
Jacek Gnich Członek Rady Nadzorczej
Marcin Krzyżowski Członek Rady Nadzorczej – życiorys: Marcin Jacek Krzyżowski
Agnieszka Mieczkowska Członek Rady Nadzorczej – życiorys: Agnieszka Mieczkowska

(skład od dnia 26.06.2023 r.)

rozwiń całość zwiń

Prezentacja Inwestorska Zeneris Projekty S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją inwestorską o firmie Zeneris Projekty (11.2021 r.):

Prezentacja inwestorska Zeneris Projekty

rozwiń całość zwiń

Statut spółki

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem spółki:

Statut Spółki

rozwiń całość zwiń

Dokument informacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem informacyjnym:

Dokument Informacyjny

rozwiń całość zwiń

Data debiutu na rynku NewConnect

Data wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (data debiutu): 24.11.2021 r.

rozwiń całość zwiń

Relacje Inwestorskie - kontakt

 

Nina Kinitz | InnerValue
e-mail: n.kinitz@innervalue.pl
tel.: +48 577 230 800

„InnerValue” Sp. z o.o.
Koszykowa 54
00-675 Warszawa
NIP: 7162765995

rozwiń całość zwiń

Informacja n/t Autoryzowanego Doradcy

Umowa z dnia 2 marca 2021 r. o pełnieniu funkcji Autoryzowanego Doradcy.
Nazwa (firma): INC Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Adres: 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16
Numer KRS: 0000028098
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 630316445
NIP: 778-10-24-498
Telefon: +48 (61) 851 86 77
Fax: +48 (61) 851 86 77
Poczta e-mail: biuro@incsa.pl
Strona www: www.incsa.pl
rozwiń całość zwiń
22/01/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

 • Raport roczny za 2023 r. – 20 marca 2024 r.
 • Raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
 • Raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
 • Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

 

rozwiń całość zwiń
19/01/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

 • Raport roczny za 2022 – 21 marca 2023 r.
 • Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 15 maja 2023 r.
 • Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 14 sierpnia 2023 r.
 • Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 14 listopada 2023 r.

 

rozwiń całość zwiń
26/01/2024

"Czy Polakom zabraknie prądu?" Debata energetyczna na kanale YT Marcina Podlackiego

Najbliższy czas przyniesie wiele wyzwań, ale i szans rozwoju dla energetyki w Polsce.
Czy problemy związane z niewystarczającą sprawnością linii przesyłowych oraz chaosem spowodowanym
kolejnym zamrożeniem cen energii znacząco wpłyną na kondycję branży? A może staną się mało istotne
w obliczu potencjału tkwiącego w inwestycjach realizowanych dzięki środkom z KPO?
Zapraszamy do posłuchania dyskusji ekspertów zaproszonych przez Marcina Podlackiego.
Obejrzyj debatę, klikając w ten link: KLIK

rozwiń całość zwiń
28/12/2023

ISB Tech: "Perspektywy rynku OZE na kolejne lata"

Jaka przyszłość czeka sektor odnawialnych źródeł energii? Jak na sektor OZE wpłynie ustawa
o zamrożeniu cen prądu do połowy 2024 r.? Czy wprowadzenie dynamicznych taryf wywoła
ożywienie w branży i zwiększy zainteresowanie magazynami energii?
O perspektywach rozwoju sektora OZE opowiedział Mariusz Kostrzewa, Prezes Zeneris Projekty
w rozmowie z redakcją ISB Tech.
Szczegóły pod tym linkiem: LINK

rozwiń całość zwiń
15/11/2023

Strefa Inwestorów: "Zeneris Projekty z 12%-owym wzrostem przychodów po III kwartałach 2023"

Pomimo spowolnienia w sektorze OZE, spółka Zeneris Projekty uzyskała w okresie od lipca do września 2023 r.
przychody ze sprzedaży sięgające 2,95 mln zł. Po III kwartałach jej przychody ze sprzedaży wyniosły 7,52 mln zł
(vs. 6,70 mln zł w analogicznym okresie ub.r.), co daje wzrost o 12%.
Co przełożyło się na uzyskanie tak dobrych rezultatów?
Odpowiedź znajdziesz pod tym linkiem: LINK

rozwiń całość zwiń
23/10/2023

Stockwatch: "Fotowoltaika, czyli upadła gwiazda polskiej giełdy. Odbicia szybko nie będzie"

Ostatnie lata były niezwykle burzliwe dla rynku OZE, o czym przekonało się wiele firm
działających w branży. Pomimo zawirowań Zeneris Projekty nadal notuje jednak dobre wyniki
oraz patrzy z optymizmem w przyszłość. Mariusz Kostrzewa, Prezes spółki, opowiedział
w rozmowie z dziennikarzem Stockwatch, dlaczego rok 2024 może przynieść ruch w inwestycjach
z obszaru OZE w segmencie B2B oraz wyjaśnił, jakie nowe możliwości stoją przed branżą.
Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem: LINK

rozwiń całość zwiń
20/10/2023

WNP.pl: "Zeneris Projekty chce z hałd i wysypisk pozyskwiać cenne surowce i metale"

Spółka Zeneris Projekty rozpoczęła swoją działalność od branży OZE, następnie rozszerzyła ją
o budownictwo hydrotechniczne, a od września 2023 r. także o urządzenia przeciwpowodziowe.
Aktualnie planuje wejść w kolejny obszar, którym jest segment rekultywacji hałd i składowisk
odpadów oraz odzysk cennych surowców. Zeneris Projekty prowadzi już rozmowy z właścicielami
hałd i składowisk odpadów ws. ich rekultywacji oraz pozyskiwania surowców, w tym metali ziem rzadkich.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej: LINK

rozwiń całość zwiń
02/09/2023

ISBiznes: "Z mikrohydroenergetyki odpływa energia"

Co różni polski rynek małej hydroenergetyki od rynków Europy Środkowej i Zachodniej?
Jakie bariery utrudniają rozwój rodzimej hydroenergetyki i co można zrobić, aby je zlikwidować?
Na te oraz inne pytania odpowiedział Mariusz Kostrzewa, Prezes Zeneris Projekty w rozmowie
z dziennikarzem portalu ISBiznes.pl.
Poznaj szczegóły rozmowy: LINK

rozwiń całość zwiń
21/08/2023

GramwZielone.pl: "Zeneris Projekty kończy I półrocze ze wzrostem przychodów"

Spółka Zeneris Projekty ma za sobą bardzo dobre I półrocze 2023 r., w którym wzrost przychodów
ze sprzedaży przekroczył 4,57 ml zł (vs. 2,78 mln zł r/r), oraz ambitne plany na przyszłość.
W III kwartale spółka planuje rozszerzyć zakres działalności o perspektywiczny segment urządzeń przeciwpowodziowych.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej: KLIK

rozwiń całość zwiń
16/08/2023

WNP.pl: "Zeneris wchodzi w nowy segment działalności"

Jednym z efektów postępowania zmian klimatycznych jest rosnące ryzyko wystąpienia powodzi.
Zeneris Projekty dostrzegło potencjał w segmencie urządzeń przeciwpowodziowych i zaczyna go rozwijać,
równolegle realizując projekty w perspektywicznych obszarach hydroenergetyki i fotowoltaiki.
Spółka nawiązała współpracę z JaP Jaciną i wraz z czeskim producentem urządzeń przeciwpowodziowych
będzie zabezpieczać przed zalaniem osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej,
ciągi komunikacyjne oraz tereny zalewowe.
Szczegóły przedstawił Mariusz Kostrzewa, Prezes Zeneris Projekty w rozmowie z dziennikarzem z WNP.pl
Dowiedz się więcej: LINK

rozwiń całość zwiń
20/06/2023

Puls Biznesu: "Z zielonej ścieżki nie ma już powrotu"

Dążenie do neutralności klimatycznej jest ambicją nie tylko krajów, ale także przedsiębiorstw,
które coraz liczniej przestawiają się na „zielony” prąd. Skąd firmy biorą na to pieniądze?
I na co powinien zwrócić uwagę przedsiębiorca, który chce zainwestować w OZE?

Odpowiedzi na łamach „Pulsu Biznesu” udzielił Mariusz Kostrzewa, Prezes Zeneris Projekty.
Kliknij po więcej: KLIK

rozwiń całość zwiń
01/06/2023

Wszystko Działa: "Czy nowa edycja Mojego Prądu będzie na piątkę z plusem?"

22 kwietnia ruszyła nowa odsłona ”Mojego Prądu”. W programie pojawiły się niespodzianki
– dotacje na pompy ciepła i kolektory słoneczne oraz wartość wsparcia zwiększona do 58 tys. zł.
Czy prosumenci ocenią „Mój Prąd 5.0.” na piątkę z plusem?

Na to pytanie odpowiedział Mariusz Kostrzewa, Prezes Zeneris Projekty w rozmowie dla magazynu
„Wszystko Działa” wydawanego przez MTP.
Przeczytaj pełną wersję tekstu w e-wydaniu: LINK

rozwiń całość zwiń
17/05/2023

Farmer.pl: "Ile kosztuje pompa ciepła i po jakie dofinansowanie sięgnąć w 2023 r." [komentarz ekspercki]

„Mój Prąd 5.0.” czy „Czyste Powietrze” – który program jest korzystniejszy dla osób chcących
zamontować pompę ciepła? W dyskusji na ten temat głos zabrał Mariusz Kostrzewa,
Prezes Zarządu Zeneris Projekty SA.
Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł: LINK

rozwiń całość zwiń
26/04/2023

Farmer.pl: "Jak szybko zwróci się inwestycja w magazyn energii w net-billingu?" [komentarz ekspercki]

Kiedy zwróci się magazyn energii zabezpieczający potrzeby przeciętnej 4-osobowej rodziny?
I dlaczego obecnie celowe przewymiarowywanie instalacji fotowoltaicznych nie jest dobrym pomysłem?
Na te pytania odpowiada Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty w artykule
opublikowanym na portalu Farmer.pl.
Dowiedz się więcej, klikając link: KLIK

rozwiń całość zwiń
23/03/2023

Inwestycje.pl: "Zeneris Projekty zwiększył przychody do 10,21 mln zł w 2022"

Zeneris Projekty SA odnotowała w 2022 r. wzrost przychodów ze sprzedaży do niemal 10,21 mln zł
(wobec 7,81 mln zł w 2021 r.). Poprawiła też przepływy operacyjne, uzyskując 1,48 mln zł (wobec
2,29 mln zł rok wcześniej). Dobre wyniki finansowe są efektem konsekwentnej realizacji strategii
bazującej na zdywersyfikowanej działalności w obszarach hydrotechnicznym i fotowoltaicznym.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: LINK

rozwiń całość zwiń
26/02/2023

Parkiet: „Zeneris Projekty z nowym biznesem”

Zeneris Projekty S.A. wraz z partnerami utworzyła spółkę Sol4eco, która specjalizuje się w rekultywacji
hałd i odzyskiwaniu surowców z terenów poprzemysłowych. Jaką rolę w działalności nowej spółki może
odegrać deficyt surowców energetycznych? Odpowiedzi udzielił Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu
Zeneris Projekty.
rozwiń całość zwiń
17/02/2023

wnp.pl: „Już poniedziałek rusza Capital Market Week by InnerValue”

21 lutego br. Prezes spółki Zeneris Projekty wystąpi podczas Capital Market Week by InnerValue.
W trakcie prezentacji opowie o aktualnej sytuacji oraz perspektywach rozwoju spółki.
Zapraszamy!
rozwiń całość zwiń
15/02/2023

Biznesradar: „Spółka zależna Zeneris Projekty rozwija nowy segment działalności”

Sol4eco, spółka zależna Zeneris Projekty, podpisała 14 lutego br. umowę współpracy z firmą Gravicon
EU, która gwarantuje Sol4eco wyłączność w oferowaniu technologii wspierającej realizację
ekologicznych przedsięwzięć obejmujących rekultywację hałd i składowisk odpadów (w tym
prowadzenie prac zmierzających do realizacji planu Unii Europejskiej w sprawie surowców krytycznych).
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.
rozwiń całość zwiń
02/02/2023

StrefaInwestorow.pl: „Zeneris Projekty rozszerza zakres usług hydrotechnicznych i stawia na proekologiczne rozwiązania dla przemysłu”

1 lutego br. spółka Zeneris Projekty wzięła udział w powołaniu spółki celowej Sol4eco, której celem jest
realizowanie wraz z partnerami zaawansowanych projektów hydrotechnicznych o wymiarze
środowiskowym.
Zachęcamy do poznania szczegółów.
rozwiń całość zwiń
20/01/2023

GramwZielone.pl: „Wyższe dotacje na domowe magazyny energii. Jak to wpłynie na opłacalność?” [komentarz ekspercki]

Czy wyższe dotacje na magazyny energii zwiększą opłacalność tych urządzeń? W dyskusji na łamach
portalu GramwZielone.pl uczestniczył Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty.
rozwiń całość zwiń
17/12/2022

rp.pl: „Mój Prąd 4.0. Program po zmianach w grudniu 2022” [komentarz ekspercki]

Czy zwiększenie wartości dofinansowania w 4. edycji „Mojego Prądu” sprawi, że program powtórzy
sukces poprzedniej edycji? Wypowiedzi na łamach „Rzeczpospolitej” udzielił Mariusz Kostrzewa, Prezes
Zarządu spółki Zeneris Projekty.
Zachęcamy do lektury.
rozwiń całość zwiń
14/11/2022

Bankier.pl: „Zeneris Projekty ma kolejną umowę z Wodami Polskimi; wartość kontraktów to ponad 10 mln zł”

Spółka Zeneris Projekty podpisała kolejną umowę z Wodami Polskimi. Wartość kluczowych kontraktów
zawartych od lipca br. przekroczyła już 10 mln zł.
rozwiń całość zwiń
14/10/2022

GramwZielone.pl: „Tyle trzeba czekać w Polsce na magazyn energii” [komentarz ekspercki]

Jak długo trzeba czekać na magazyn energii w dobie zwiększonego popytu? Odpowiedzi udzielił Mariusz
Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty.
Zapraszamy do lektury.
rozwiń całość zwiń
17/09/2022

Comparic.pl: „Zeneris Projekty – analiza fundamentalna spółki z NewConnect. Przedstawia Konrad Książak”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z analizą fundamentalną Zeneris Projekty, którą zaprezentował
Konrad Książak.
rozwiń całość zwiń
19/08/2022

GramwZielone.pl: „Jak dobrać magazyn energii?” [komentarz ekspercki]

Na co powinni zwrócić uwagę prosumenci zainteresowani zakupem magazynu energii? Głos w tej
sprawie zabrał Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty.
Zachęcamy do przeczytania komentarza eksperckiego.
rozwiń całość zwiń
12/08/2022

GramwZielone.pl: „Co daje audyt budynku przed zakupem pompy ciepła” [komentarz ekspercki]

Czy audyt budynku może pomóc w odpowiednim doborze pompy ciepła i finalnie przynieść
domownikom oszczędności? Sprawdźmy, co na ten temat powiedział Prezes Zarządu spółki Zeneris
Projekty – Mariusz Kostrzewa.
rozwiń całość zwiń
11/08/2022

Comparic.pl: „Zeneris Projekty ze wzrostem przychodów i zysków w II kwartale 2022 roku”

Spółka Zeneris Projekty w okresie kwiecień-czerwiec br. wypracowała 1,6 mln zł sprzedaży (czterokrotny
wzrost) przy osiągnięciu rentowności na poziomie EBITDA i zysku netto (wobec ujemnych wartości r/r).
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.
rozwiń całość zwiń
08/08/2022

Business Insider: „Moc rośnie, a prądu nie przybywa. Lipiec dobry dla fotowoltaiki, ale słaby dla OZE” [komentarz ekspercki]

Jaki jest potencjał do rozwoju hydroenergetyki w Polsce? Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu spółki
Zeneris Projektu udzielił obszernego komentarza eksperckiego na ten temat na łamach portalu Business
Insider.
rozwiń całość zwiń
29/07/2022

GramwZielone.pl: „Tyle wiemy o pompach ciepła” [komentarz ekspercki]

Czy dynamiczny wzrost zainteresowania pompami ciepła idzie w parze z poszerzaniem wiedzy na temat
tych urządzeń przez inwestorów? Na to pytanie odpowiedział m.in. Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu
Zeneris Projekty.
rozwiń całość zwiń
28/06/2022

Bankier.pl: „Pompy ciepła nowym hitem na GPW. Kursy branżowych spółek mocno rosną”

Wysokie ceny energii oraz dofinansowanie na pompy ciepła w ramach programów „Czyste powietrze” i
„Moje ciepło” zwiększyły popyt na pompy ciepła, które znajdują się też w ofercie Zeneris Projekty.
Ożywienie rynku szybko znalazło swoje odbicie w kursach akcji.
rozwiń całość zwiń
03/06/2022

GramwZielone.pl: „Jak dobrać domową pompę ciepła?” [komentarz ekspercki]

Co należy wziąć pod uwagę, by optymalnie dopasować pompę ciepła do specyfiki nowo budowanego
domu? W gronie ekspertów, którzy odpowiedzieli na to pytanie pojawił się Mariusz Kostrzewa, Prezes
Zarządu Zeneris Projekty.
rozwiń całość zwiń
25/05/2022

GramwZielone.pl: „Magazyn energii – czy to się opłaca?” [komentarz ekspercki]

W ramach programu Mój Prąd można po raz pierwszy uzyskać 7,5 tys. zł dofinansowania na domowe
magazyny energii. Czy to jednak wystarczy, by zachęcić do inwestycji właścicieli paneli fotowoltaicznych?
Głos w tej sprawie zabrał Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty.
rozwiń całość zwiń
20/05/2022

Comparic.pl: „Zeneris Projekty realizuje cel emisyjny i zamierza wzmocnić działalność na Śląsku”

Spółka Zeneris Projekty zawarła list intencyjny, w którym uzgodniła wstępne warunki nabycia
większościowego pakietu udziałów o wartości ponad 0,5 mln zł. Po sfinalizowaniu transakcji Zeneris
Projekty S.A. zyska rozbudowany kanał sprzedaży na obszarze Dolnego Śląska i Śląska oraz wzmocni
swoją pozycję na rynku, realizując w ten sposób cel akwizycyjny z emisji akcji, która odbyła się w
kwietniu 2021 r.
rozwiń całość zwiń
19/04/2022

rp.pl: „Wojna wstrząsnęła e-commerce tylko przez chwilę” [komentarz ekspercki]

Dlaczego obecnie warto rozpoczynać inwestycje w małe instalacje OZE? Na to pytanie odpowiada
Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty w artykule Piotra Mazurkiewicza
z „Rzeczpospolitej”
Zapraszamy do lektury.
rozwiń całość zwiń

Skontaktuj się z nami

Nasi projektanci wykonają bezpłatne konsultacje i przedstawią naszą ofertę w zakresie projektowania oraz usług eksperckich.

Umów się

Mariusza Kostrzewa Prezes Zarządu
+48 601 064 487

Call Now Button