Strefa inwestora

Centrum wiedzy

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r.

Data debiutu na rynku NewConnect

Data wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (data debiutu): 24.11.2021 r.

Dokument informacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem informacyjnym:

Informacja n/t Autoryzowanego Doradcy

Umowa z dnia 2 marca 2021 r. o pełnieniu funkcji Autoryzowanego Doradcy.
 
Nazwa (firma):INC Spółka Akcyjna
Kraj:Polska
Adres:60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16
Numer KRS:0000028098
Oznaczenie Sądu:Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:630316445
NIP:778-10-24-498
Telefon:+48 (61) 851 86 77
Fax:+48 (61) 851 86 77
Poczta e-mail:biuro@incsa.pl
Strona www:www.incsa.pl