Strefa inwestora

Akcjonariat

Akcjonariat

Struktura akcjonariuszy posiadających powyżej 5% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
(od 08.02.2022r.)

Mariusz Kostrzewa - 520 000
28.76%
Paweł Turno - 473 702
26.2%
Anna Czapp - 125 000
6.91%
Pozostali - 689 118
38.12%

Razem – 1 807 820 – 100%