Strefa inwestora

Raporty bieżące

Raporty bieżące

2024-05-16
ESPI
3
/ 2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 czerwca 2024 r.

2024-05-16
EBI
5
/ 2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 czerwca 2024 r.

2024-05-06
ESPI
2
/ 2024

Zawarcie istotnych umów

2024-04-15
EBI
3
/ 2024

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

2024-03-28
ESPI
1
/ 2024

Zawarcie istotnej umowy

2024-01-22
EBI
1
/ 2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

2023-12-22
ESPI
8
/ 2023

Zawarcie istotnej umowy

2023-07-28
EBI
9
/ 2023

Życiorys członka Rady Nadzorczej

2023-07-28
ESPI
7
/ 2023

Zawarcie istotnych umów

2023-06-27
ESPI
6
/ 2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2023r.

2023-06-27
EBI
8
/ 2023

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

2023-06-27
EBI
7
/ 2023

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zeneris Projekty S.A.. podjętych w dniu 26.06.2023r

2023-05-31
EBI
6
/ 2023

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

2023-05-31
ESPI
5
/ 2023

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

2023-05-31
ESPI
4
/ 2023

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2023

2023-05-30
EBI
5
/ 2023

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2023-05-30
ESPI
3
/ 2023

Zawarcie istotnej umowy

2023-05-24
ESPI
3
/ 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2023r.

2023-05-24
EBI
4
/ 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2023r.

2023-02-15
ESPI
2
/ 2023

Zawarcie umowy partnerskiej przez spółkę celową Sol4eco sp. z o.o.