Oferta

Doświadczony partner w hydrotechnice i budownictwie wodnym

Od 2007 roku Zeneris Projekty realizuje projekty z dziedziny hydrotechniki i budownictwa wodnego. Posiadamy zespół doświadczonych projektantów, konstruktorów i inżynierów hydroenergetyki. Współpracujemy z europejskimi liderami produkcji turbin i urządzeń przeciwpowodziowych.

Korzyści z budownictwa wodnego​

Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji

Realizując dokumentacje projektowe z dziedziny budownictwa wodnego zapewniamy inwestorom kompleksową obsługę w zakresie prac przedprojektowych, a także geodezji, geologii, inwentaryzacji przyrodniczych, jak jak również realizujemy wszelkie uzgodnienia i decyzje administracyjne lub pomagamy Inwestorowi w procedurach administracyjnych, aż do pozwolenia na budowę. Nasze usługi obejmują także nadzór autorski.

Zabezpieczenie przed powodzią i suszą

Projektujemy wały przeciwpowodziowe, poldery, zbiorniki retencyjne i inne budowle hydrotechniczne. Wykonujemy dokumentacje techniczne zagospodarowania bulwarów nadrzecznych, kąpielisk, parków i małej architektury rekreacyjnej. Ponadto współpracujemy z czeską firmą JaP Jacina w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego budynków mieszkalnych i biurowych, obiektów przemysłowych oraz tuneli.

Wykonujemy koncepcje i analizy inwestycji

W zakresie hydrotechniki, budownictwa wodnego i melioracji wykonujemy również opracowania w zakresie koncepcji, analiz środowiskowych, studium wykonalności i inne opracowania. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do wykonania prac terenowych na terenach pokrytych wodami, jak również programami do wykonania analiz hydrologicznych i hydrotechnicznych.

Małe elektrownie wodne - źródło taniej energii

Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu małych elektrowni wodnych. Doskonale stabilizują one pracę na lokalnym terenie sieci energetycznych. W swoim portfolio mamy także projekty łączące elektrownie wodne z instalacją fotowoltaiczną, co w jeszcze większym stopniu pozwala zaspokajać potrzeby energetyczne inwestora (np. realizacja w Siemiatyczach).

Zgłoś się!

Bezpłatnie przygotujemy audyt oraz wycenę usług.

Poszukujesz sprawdzonego wykonawcy dokumentacji projektowej?
A może potrzebujesz opracowania raportów i instrukcji niezbędnych w ramach realizowanych projektów własnych?
Nasz zespół jest do dyspozycji.

Jak pracujemy

Projektujemy i realizujemy dla naszych klientów inwestycje z zakresu hydroenergetyki i hydrotechniki od 2007 roku – w tym czasie opracowaliśmy już setki projektów. Nasz zespół tworzy grupa wysoko wykwalifikowanych fachowców o kilkunastoletnim doświadczeniu w branży projektowej i energetycznej. Od zawsze stawiamy na innowacyjność i nieszablonowość rozwiązań – jako pierwsi w Polsce wykonaliśmy instalacje łącząca hydrotechnikę z fotowoltaiką. Dziś coraz częściej uczestniczymy w pracach zespołów pracujących przy skomplikowanych projektach wielobranżowych, takich jak m.in. CPK. Tego rodzaju inwestycje, które już obecnie są coraz częstsze, w przyszłości będą dominujące. Wynika to ze zmian na rynku, gdzie odchodzi się od niezależnego projektowania przez poszczególne branże – obecnie dąży się do skoordynowanego projektowania na każdym etapie projektu infrastrukturalnego, co przyczynia się do skrócenia i optymalizacji prac projektowych, uniknięcia kolizji itp. Taką pracę umożliwia projektowanie z wykorzystaniem metodyki BIM.

Technologię BIM wykorzystuje się do tworzenia i publikacji zintegrowanej dokumentacji technicznej dla projektów:

Przykładowe realizacje

W historii działalności naszej firmy zrealizowaliśmy wiele projektów hydrotechnicznych, a nasze instalacje MEW od wielu lat dostarczają inwestorom zielonej energii. Przykładem mogą być projekty o mocy 1 MW na rzece Odrze w Kędzierzynie Koźlu, czy pierwsza w Polsce elektrownia hybrydowa łącząca w jeden system energetyczny dwie technologie – fotowoltaikę i hydroenergetykę w Siemiatyczach.

Zbiornik Smardzów

Projekt obejmujący budowę zbiornika retencyjnego w gminie Siechnice.

Zalew na Borkach w Radomiu

Modernizacja Zalewu na radomskich Borkach. Realizacja otrzymała nagrodę “Modernizacja roku 2022”.

Zakres świadczonych usług w ramach kompleksowego wykonania projektów hydrotechnicznych

Hydroenergetyczne prace badawcze

 • Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego i potencjału energetycznego obiektu hydrotechnicznego
 • Badania sprawnościowe istniejących turbin
 • Badania stanu technicznego turbin
 • Badania przepływu wody

Prace koncepcyjne w zakresie hydroenergetyki

 • Koncepcje programowo przestrzenne
 • Ekspertyzy budowlane
 • Ekspertyzy energetyczne
 • Dobór technologii zmniejszających oddziaływanie na środowiska
 • Wykonywanie map do celów projektowych
 • Wykonywanie przekrojów geodezyjnych
 • Ofertowanie alternatywnych rozwiązań technologicznych i wybór optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych
 • Kosztorysowanie
 • Analizy ekonomiczne

Hydrotechniczne prace projektowe i wykonawcze

 • Projekty budowlane, w tym do pozwolenia na budowę
 • Projekty wykonawcze
 • Projekty remontów budowli hydrotechnicznych
 • Projekty budowy i remontów wałów przeciwpowodziowych
 • Projekty regulacji cieków i rowów
 • Dobór technologii zmniejszających oddziaływanie na środowiska
 • Prowadzenie procedur administracyjnych
 • Nadzory autorskie oraz pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego
 • Analizy ekonomiczne

Przygotowanie raportów i instrukcji niezbędnych w ramach realizowanych projektów hydrotechnicznych

 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Prowadzenie procedur administracyjnych
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
 • Projekty instrukcji gospodarowania wodą
 • Operaty wodno-prawne
 • Analizy ekonomiczne

Projektowane obiekty hydroenergetyczne

 • Elektrownie wodne
 • Zbiorniki retencyjne
 • Stawy i oczka wodne
 • Budowle piętrzące: jazy, stopnie, progi
 • Przepławki dla ryb
 • Wały i bulwary przeciwpowodziowe
 • Przepusty
 • Śluzy
 • Regulacje cieków i rowów

Nasi partnerzy