Realizacje

Zbiornik Smardzów

Zespół Zeneris Projekty przygotował dokumentację projektową, obejmującą następujące prace:

  • budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Smardzów w gminie Siechnice przy drodze powiatowej nr 1938D relacji Żerniki Wrocławskie – Smardzów – Święta Katarzyna pomiędzy linią kolejową 276, a ujściem rowu BR 25 do Brochówki,
  • budowę dwóch przepustów drogowych (nr 1 i nr 2) tworzących wraz z rowem przydrożnym i przepustem pod nasypem kolejowym bypass dla kolektora kanalizacji deszczowej Ø700 przechodzącego pod torami,
  • przebudowę doprowadzalnika wody do zbiornika. Przebudowa kolektora Ø500,
  • przebudowę przepustu nr 3 pod drogą powiatową nr 1938D,
  • budowę nowych odcinków rowu BR 25 (rów „R2” oraz „R3”) wraz z ujściem do Brochówki
  • remont źródłowego odcinka strugi Brochówka (oddzielne opracowanie nie wchodzące w zakres niniejszego projektu budowlanego),
  • remont istniejącego rowu BR25 wraz z budową 4 nowych przepustów umożliwiających wjazd na drogę technologiczną,
  • przebudowę ujściowych odcinków cieków uchodzących do rowu melioracyjnego BR 25.

Prace budowlane właśnie trwają.