Realizacje

Potok Babica

Przebudowa potoku Babica na odcinku 0+000-2+130

Projekt obejmował:

  • Remont (naprawę) żłobu betonowego na odcinku od km 0+000-0+060 (oczyszczenie powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków betonie, uszczelnienie styków płyt/dylatacji, osadzenie kamieni do rozpraszania energii, reprofilacja)
  • Remont istniejących ubezpieczeń betonowych potoku na odcinku od km 0+060 – 0+163, L=0,163 km (oczyszczenie powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków w betonie, reprofilacja powierzchni płyt, wymiana płyt uszkodzonych)
  • rozbiórkę istniejących ubezpieczeń betonowych na odcinku od km 0+163-2+096, L=1,933 km;
  • budowę (wykonanie) nowych ubezpieczeń z płyt betonowych w dnie i na skarpach na odcinku od km 0+163 – 2+096, L=1,933 km, (umocnienie za pomocą prefabrykowanych płyt typu krata 90x60x12 cm na geowłókninie i podsypce piaskowo-żwirowej gr. 10 cm z utwierdzeniem płyt do skarp za pomocą palików d4-6 cm, L=100 cm.;
  • odbudowę stopnia betonowego w km 0+163 (rz. progu 193,35 m n.p.m., szerokość progu 50 cm, konstrukcja: ścianka szczelna stalowa z oczepem żelbetowym 50×50 cm, światło progu w dnie 5,3 m)
  • przebudowę sieci gazowej w km 1+601 potoku Babica.

Prace budowlane w trakcie.