Strefa inwestora

Władze

Zarząd

Mariusz Kostrzewa

Prezes zarządu

Doświadczony lider w obszarze energetyki, posiadający wszechstronne wykształcenie, zdobywane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Od 2007 roku aż do chwili obecnej sprawuje obowiązki Prezesa Zarządu w Zeneris Projekty S.A., gdzie koncentruje się na strategicznym rozwoju inwestycji fotowoltaicznych i hydrotechnicznych, utrzymując silne relacje z klientami korporacyjnymi i angażując się w rozwój nowych technologii magazynowania energii. Jego kompetencje i doświadczenie stanowią jedne z kluczowych elementów strategii rozwoju Zeneris Projekty S.A.

W swojej karierze zawodowej pełnił m.in. takie funkcje jak: Dyrektor Biura w Domu Maklerskim BMT S.A., Członek Zarządu i Dyrektor Biura Analiz w BMT Leasing S.A., Członek Zarządu w ZENERIS BBI NFI S.A., zdobywając cenne doświadczenie w sektorze odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo należy on do grona członków Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy i aktywnie uczestniczy w kształtowaniu polityki dotyczącej biomasy w Polsce.

Dr Fabian Siemiatowski, MBA

Członek zarządu

Doświadczony CFO, nauczyciel akademicki, coach innowacji, ekspert. Wielostronne doświadczenie zawodowe i wszechstronne kompetencje pozwalają mu efektywnie zarządzać oraz wprowadzać innowacje w różnorodnych dziedzinach, wykorzystując bogatą wiedzę z obszaru ekonomii, technologii oraz strategii biznesowych. Kieruje się pasją do wspierania innowacyjnych rozwiązań i przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości w różnych sektorach gospodarki. Wiedzę i umiejętności wspierania innowacyjnych inicjatyw wykorzystuje, angażując się jako ekspert w kluczowych instytucjach, takich jak NCBR i PARP.

Rada nadzorcza

(skład od dnia 26.06.2023 r.)

Paweł Turno

Członek rady nadzorczej

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1986-1989 pracownik naukowy tej uczelni. Ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w tworzeniu podmiotów, a także w codziennym zarządzaniu strategicznym i operacyjnym. Zarządzał spółkami z takich branż jak: IT, reklama, reklama zewnętrzna, media oraz podmioty zarządzające funduszami inwestycyjnymi.

Pan Paweł Turno złożył oświadczenie o nie spełnianiu kryteriów niezależności.

Andrzej Marciniak

Członek rady nadzorczej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 25 lat specjalizuje się w uruchamianiu, zarządzaniu firmami w różnych branżach, w tym energetyce, finansach, IT, produkcji, usługach i handlu, a także w fuzjach i przejęciach – również w spółkach notowanych na GPW.

Pan Andrzej Marciniak złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności.

Marcin Krzyżowski

Członek rady nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu, strategii biznesowej i marketingu. Wieloletni Prezes spółki Docufield, gdzie zajmuje się m.in. opracowywaniem strategii rozwoju i działalności spółki.

Pan Marcin Krzyżowski złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności.

Jacek Gnich

Członek rady nadzorczej

Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Zarządzania. Menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem na stanowiskach Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu. Z wykształcenia finansista, posiadający doświadczenie w zarządzaniu firmami produkcyjnymi, usługowymi i technologicznymi, głównie w branży medycznej.

Pan Jacek Gnich złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności.

Agnieszka Mieczkowska

Członek rady nadzorczej

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, radca prawny. Od 1997 r. zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach, obsługując duże i średnie firmy oraz podmioty publiczne. Specjalizuje się w doradztwie IT, tworzeniu kontraktów i prawie ochrony danych osobowych.

Pani Agnieszka Mieczkowska złożyła oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności.