Realizacje

Plaża „Piachy” w Starachowicach

Projekt obejmował budynek obsługi plaży, w skład którego wchodzi: parterowy budynek WOPR z salą wielofunkcyjną oraz tarasem zlokalizowanym na stropodachu urządzonym w formie dachu zielonego, piętrowy budynek socjalno-gospodarczy z hangarem w parterze i zespołem szatni, natrysków i sauną na piętrze oraz parterowy budynek higieniczno-sanitarny z zespołem toalet i umywalniami.

Zagospodarowanie terenu obejmowało utwardzone ciągi komunikacyjne dla ruchu pieszego i kołowego, schody terenowe, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, pomost rekreacyjny z trapem wejściowym, taras widokowy, wiaty rekreacyjne, wiatę śmietnikową, wiaty rowerowe, plac zabaw dla dzieci i urządzenia typu street workout dla młodzieży, trybuny terenowe, boiska rekreacyjne, strefę kempingową i oświetlenie terenu wraz z monitoringiem.