Strefa Inwestora

Raport bieżący: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

EBI
1
/ 2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-17

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r

Jednocześnie Spółka informuje, że korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (IV kwartał 2022 r.) przekazując raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa