Strefa Inwestora

Raport bieżący: Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ESPI
21
/ 2022

Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2022-11-10

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze Emitenta przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim”. Oferta Emitenta została wybrana w zakresie dwóch z ośmiu części, na które zostało podzielone zamówienie (części nr 6 i 8 zamówienia).

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 829 020 zł, przy czym za część nr 6 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 619 920 zł brutto a za część nr 8 zamówienia 209 100 zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 20 miesięcy od zawarcia umowy.

O podpisaniu umów Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa