Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie istotnej umowy

ESPI
20
/ 2022

Zawarcie istotnej umowy

2022-11-10

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”)  w nawiązaniu do raportu ESPI 16/2022 z dnia 07.10.2022r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10.11.2022r. otrzymał obustronnie podpisane umowy z  Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzek na terenie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim” – 10 części. Oferta Emitenta została wybrana w zakresie trzech z dziesięciu części, na które zostało podzielone zamówienie (część nr 7, 8 i 10 zamówienia).

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 173 420 zł, przy czym za część nr 7 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 586 710 zł brutto, za część nr 8 zamówienia 287 720 zł brutto a za cześć nr 10 zamówienia 298 890 zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 20 miesięcy od zawarcia umowy.

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa