Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie umowy istotnej przez Emitenta

ESPI
19
/ 2022

Zawarcie umowy istotnej przez Emitenta

2022-11-07

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI 14/2022 z dnia 18.08.2022r. podaje, że w dniu dzisiejszym otrzymał komplet dokumentacji związanej z zawarciem w dniu 29.08.2022r. umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krakowie na wykonanie zamówienia pn. „Odcinkowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe przed wodami rzeki Łososina w km 16+170 – 19+430, gm. Laskowa, pow. limanowski – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji” („Zamówienie”).

 Kwota brutto całości Zamówienia wynosi 447.720 zł.

Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi do 24 miesięcy od podpisania umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa