Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie istotnej umowy

ESPI
18
/ 2022

Zawarcie istotnej umowy

2022-11-04

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”)  w nawiązaniu do raportu ESPI 17/2022 z dnia 11.10.2022r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 04.11.2022r. otrzymał obustronnie podpisane umowy z  Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1.429.260zł, przy czym za część nr 1 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 77.490zł brutto, za część nr 2 zamówienia 146.370 zł brutto, za cześć nr 3 zamówienia 158.670 zł brutto, za część nr 5 zamówienia 607.620zł brutto, za część 6 zamówienia 439.110zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 80 tygodni od zawarcia umowy.

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa