Strefa Inwestora

Raport bieżący: Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ESPI
17
/ 2022

Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2022-10-11

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze Emitenta przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu”. Oferta Emitenta została wybrana w zakresie pięciu z sześciu części, na które zostało podzielone zamówienie (części nr 1,2,3, 5 i 6 zamówienia).

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1.429.260 zł, przy czym za część nr 1 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 77 490 zł brutto, za część nr 2 zamówienia 146 370 zł brutto, za cześć nr 3 zamówienia 158 670 zł brutto, za część nr 5 zamówienia 607 620 zł brutto, za część 6 zamówienia  439 110 zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 80 tygodni od zawarcia umowy.

O podpisaniu umów Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa