Strefa Inwestora

Raport bieżący: Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ESPI
16
/ 2022

Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2022-10-07

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wyborze Emitenta przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzek na terenie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim” – 10 części. Oferta Emitenta została wybrana w zakresie trzech z dziesięciu części, na które zostało podzielone zamówienie (część nr 7, 8 i 10 zamówienia).

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 173 420 zł, przy czym za część nr 7 Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 586 710 zł brutto, za część nr 8 zamówienia 287 720 zł brutto a za cześć nr 10 zamówienia 298 890 zł brutto.

Termin realizacji zamówień będzie wynosił do 20 miesięcy od zawarcia umowy.

O podpisaniu umów Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa