Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie umowy partnerskiej przez spółkę celową Sol4eco sp. z o.o.

ESPI
2
/ 2023

Zawarcie umowy partnerskiej przez spółkę celową Sol4eco sp. z o.o.

2023-02-15

W nawiązaniu do komunikatu ESPI 1/2023 z dnia 02.02.2023r. Zarząd Zeneris Projekty S.A. informuje, że w dniu14.02.2023r. spółka celowa Sol4eco sp. z o.o. w organizacji zawarła umowę partnerstwa z Gravicon EU sp. z o.o. („Umowa”)

Gravicon EU jest wyłącznym przedstawicielem na rynku europejskim ukraińskiej spółki RPC Gravicon LLC („Gravicon”) i posiada wyłączne prawa do oferowania produktów i usług Gravicon na rynku polskim. Działalność Gravicon ukierunkowana jest na dostarczanie unikatowych na skalę światową zintegrowanych rozwiązań technicznych do kompleksowej rekultywacji hałd odpadów przemysłowych, w tym hutniczych i wydobywczych oraz odzyskiwania z nich surowców mineralnych, w oparciu o metody separacji grawitacyjnej, z zamkniętym obiegiem wodno-szlamowym. Gravicon posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu różnorodnych surowców mineralnych – od węgla, rud metali, potasu i siarki po diamenty i złoto. Spółka projektuje, dostarcza rozwiązania „pod klucz” i uruchamia modułowe systemy separacji grawitacyjnej do wydobycia węgli energetycznych, koksowych oraz antracytowych o wysokiej wydajności. Technologia ta umożliwia także prowadzenie prac zmierzających do wspierania realizacji planu Unii Europejskiej w sprawie surowców krytycznych. Kompleksy przetwórcze Gravicon działają w 12 krajach na 4 kontyngentach.

Celem zawarcia Umowy jest wdrażanie przez spółkę Sol4eco rozwiązań technicznych Gravicon na wysoce perspektywicznym ryku polskim. Według dostępnych szacunków w hałdach pokopalnianych na terenie Polski znajduje się nawet do 150 mln ton węgla. Pozyskanie surowców z zalegających i stwarzających problemy środowiskowe hałd z jednej strony przyczyni się do pozyskania węgla energetycznego, co pozwoli na zwiększenie niezależności energetycznej Polski w ramach przyjętej polityki rewitalizacji i eksploatacji hałd węglowych, a z drugiej pozwoli odzyskać często atrakcyjne grunty na inne cele. Rekultywacja hałd może mieć także istotny pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, w tym odzyskane tereny mogą być wykorzystane jako tereny pod budowę farm fotowoltaicznych lub dla celów rekreacyjnych.

Na podstawie Umowy Sol4eco będzie wyłącznym partnerem Gravicon EU na rynku polskim. Sol4eco zobowiązał się w szczególności do: (i) reprezentowania Gravicon EU oraz wzmacniania wizerunku firmy i marki Gravicon na rynku polskim, (ii) pozyskiwania klientów dla Gravicon EU, w tym negocjowania warunków współpracy z potencjalnymi klientami, (iii) współpracy w dostarczaniu finalnego produktu do klienta. Strony nie wykluczają zakładania spółek celowych pod wybrane przedsięwzięcia. Wynagrodzenie Sol4eco za współpracę przy danym projekcie będzie każdorazowo ustalane aneksem do umowy.

W ramach realizacji umowy Sol4eco otrzyma istotne wsparcie od Emitenta. Kompetencje Emitenta pozwolą na ocenę potencjalnej dochodowości projektów, w kontekście efektywnej zawartości surowców mineralnych w pokopalnianych złożach, zarówno węgla jak i innych dających się odzyskać dzięki technologii oferowanej przez Gravicon.

Zarząd Spółki uznaje powyższą umowę za istotną, gdyż może pozytywnie przełożyć się w przyszłości na sytuację finansową Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że w przypadku realizacji kolejnych etapów rozwoju niniejszego projektu, o ile będą one z punktu widzenia Zeneris Projekty S.A. stanowiły informację poufną, będzie o nich informował w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa