Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie istotnej umowy

ESPI
11
/ 2022

Zawarcie istotnej umowy

2022-07-22

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI 10/2022 z dnia 15.07.2022r. informuje, że w dniu 21.07.2022r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży, w przedmiocie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na 5 obiektach Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 442 491,11zł.

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa