Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie istotnej umowy

ESPI
12
/ 2022

Zawarcie istotnej umowy

2022-07-22

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI 9/2022 z dnia 12.07.2022r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22.07.2022r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa prawego (km 3+200- 10+200, 17+740-19+530, 20+500- 39+000, 43+900- 46+400, 52+300- 54+800, 57+300-59+000) i lewego (km 0+000-6+400; gm. Gniew) wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 799 490zł.

Termin realizacji zamówienia będzie wynosił do 26 miesięcy od zawarcia umowy

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa