Strefa Inwestora

Raport bieżący: Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ESPI
10
/ 2022

Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2022-07-15

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał informację o wyborze Emitenta w dniu 14 lipca 2022r. przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o. w Chodzieży, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na 5 obiektach Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 442 491,11zł.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa