Strefa Inwestora

Raport bieżący: Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ESPI
9
/ 2022

Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2022-07-12

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał informację o wyborze Emitenta w dniu 08 lipca 2022r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Odbudowa prawego (km 3+200- 10+200, 17+740-19+530, 20+500- 39+000, 43+900- 46+400, 52+300- 54+800, 57+300-59+000) i lewego (km 0+000-6+400; gm. Gniew) wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 1 799 490 zł.

Termin realizacji zamówienia będzie wynosił do 26 miesięcy od zawarcia umowy.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje Poufne

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa