Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie istotnej umowy

ESPI
3
/ 2022

Zawarcie istotnej umowy

2022-03-10

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Wykonawca”) niniejszym informuje, że w dniu 8 marca 2022 r. zawarła umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem i podłączeniem:

1) trzech szczelnych, podziemnych zbiorników na substraty płynne 30m3 do biogazowni wraz z wyposażeniem,

2) jednego zbiornika magazynowego na pulpę pofermentacyjną 500m3 wraz z wyposażeniem.

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi 897.900 zł brutto.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa