Strefa Inwestora

Raport bieżący: Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ESPI
4
/ 2022

Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2022-05-10

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał informację o wyborze Emitenta w dniu 6 maja 2022 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i ubezpieczenie obustronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w km 22.430-24.700 w m. Lublin, woj. Lubelskie”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 509 220,00 zł.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa