Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie listu intencyjnego

ESPI
5
/ 2022

Zawarcie listu intencyjnego

2022-05-20

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 20.05.2022r. listu intencyjnego z osobami fizycznymi będącymi udziałowcami podmiotu z branży montażu systemów fotowoltaiki i pomp ciepła (Przedsiębiorca).

Przedmiotem listu intencyjnego jest uzgodnienie warunków nabycia przez Emitenta większościowego pakietu udziałów Przedsiębiorcy w zamian za środki pieniężne oraz w zamian za akcje nowej emisji  Emitenta. Wstępna wartość transakcji określono na kwotę 512.438 zł, przy czym wartość ta może ulec zmianie, zależnie od wyników przeprowadzonego badania due dilligance i ostatecznych ustaleń między stronami. Emitent miałby nabyć początkowo pakiet 53,85% udziałów Przedsiębiorcy a docelowo 100% udziałów. Niniejsze porozumienie zostało zawarte pod szeregiem warunków zawieszających.

Szacunkowe dane finansowe Przedsiębiorcy za rok 2021: przychody 2.546,4tys zł, zysk 94,2tys zł.

W przypadku nabycia udziałów Przedsiębiorcy, Emitent wzmocni pozycję konkurencyjną, dzięki rozbudowie kanałów sprzedaży w segmencie fotowoltaiki i pomp ciepła na obszarze Dolnego Śląska i Śląska.

W wyniku powyższego porozumienia Emitent przystąpi do badania due dilligance.

O ustaleniu warunków nabycia pakietu udziałów Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Powyższa informacja została uznana za informację poufną, w związku z jej potencjalnym wpływem na sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa