Strefa Inwestora

Raport bieżący: Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ESPI
2
/ 2022

Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2022-01-21

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Emitent?) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 stycznia 2022 r. otrzymał informację o wyborze Emitenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 228 780,00 zł.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu w Infostrefa >>
Link do raportu w NewConnect >>