Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie istotnej umowy

ESPI
1
/ 2022

Zawarcie istotnej umowy

2022-01-03

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?, ?Wykonawca?) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2021 r. zawarła umowę z Gminą Miasta Gdańska, której przedmiotem jest opracowanie kompletnej, prawidłowej i kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji budowy zbiornika retencyjnego Wileńska II na potoku Królewski wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami lub Umową opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (?Umowa?).

Za wykonanie Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 527 642,28 zł. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT.

Umowa zostanie zrealizowana nie później niż w ciągu 18 miesięcy od dnia jej zawarcia.
Umowa przewiduje kary umowne nieodbiegające od warunków rynkowych.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu w Infostrefie >>>
Treść raportu w NewConnect >>>