Strefa Inwestora

Raport bieżący: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

EBI
1
/ 2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-13

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. ? 14 lutego 2021 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2022 r. ? 16 maja 2022 r.
  • raport roczny za 2020 r. ? 31 maja 2022 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2022 r. ? 15 sierpnia 2022 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2022 r. ? 14 listopada 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport na stronie NewConnect
Raport na stronie Infostrefa