Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie istotnej umowy

4
/ 2021

Zawarcie istotnej umowy

2021-11-29

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?) informuje, iż w dniu 29 listopada 2021 r. zawarła umowę z osobą fizyczną (?Zamawiający?), której przedmiotem jest dostawa i montaż kompletnej elektrowni fotowoltaicznej (?Umowa?).

Przedmiot Umowy podzielony jest na trzy etapy i obejmuje: przeprowadzenie przez Spółkę procesu aukcyjnego (I), pozyskanie finansowania (II) oraz budowę farmy fotowoltaicznej ?Stare Kurowo I? o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (III).

Za wykonanie Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 424 000 zł. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT.

Umowa zostanie zrealizowana nie później niż 90 dni od rozpoczęcia trzeciego etapu Umowy, którego wyznaczenie zostanie uzgodnione z Zamawiającym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR

Link do raportu Infostrefa 
Link do raportu NewConnect