Strefa Inwestora

Raport bieżący: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2023r.

ESPI
6
/ 2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2023r.

2023-06-27

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent, Spółka), przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Emitenta w dniu 26.06.2023r.

  • Mariusz Kostrzewa dysponujący na tym ZWZ 519 237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) akcji, z których przysługiwało 519 237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 89,00 % udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 28,7% głosów ogółem w Spółce.
  • Fabian Siemiatowski dysponujący na tym ZWZ 64 000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których przysługiwało 64 000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) głosów, co stanowi 11,00 % udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 3,5% głosów ogółem w Spółce.

podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa