Strefa Inwestora

Raport bieżący: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

EBI
8
/ 2023

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

2023-06-27

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 13 powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Mieczkowską.

Pani Agnieszka Mieczkowska jest radcą prawnym, absolwentką studiów podyplomowych na kierunku „Prawo nowoczesnych technologii” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa