Strefa Inwestora

Raport bieżący: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zeneris Projekty S.A.. podjętych w dniu 26.06.2023r

EBI
7
/ 2023

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zeneris Projekty S.A.. podjętych w dniu 26.06.2023r

2023-06-27

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zeneris Projekty Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2023 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

uchwały podjęte 26.06.2023 ZWZ ZEN

Podstawa prawna:

4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa