Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie istotnych umów

ESPI
7
/ 2023

Zawarcie istotnych umów

2023-07-28

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 27.07.2023 r. dwóch umów z podmiotem prywatnym.

Przedmiotem zawartych umów jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowej wraz ze wsparciem technicznym w zakresie branży hydrotechnicznej i melioracyjnej.

Za wykonanie przedmiotu obu umów Spółce przysługuje wynagrodzenie w kwocie do 1.205.000 zł netto, na które składa się:
– wynagrodzenie w wysokości 1.090.250 zł netto za wykonanie prac wchodzących w zakres zadań podstawowych obu umów,
– wynagrodzenie w wysokości do 114.750 zł netto za wykonanie prac wchodzących w zakres zadań objętych prawem opcji.

Emitent wykona przedmiot każdej z umów w ramach poszczególnych zadań, jednak nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia ich zawarcia.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną, ze względu na wartość umów oraz to, że mogą mieć one istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa