Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie istotnych umów

ESPI
2
/ 2024

Zawarcie istotnych umów

2024-05-06

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6.05.2024r. otrzymał obustronnie podpisane dwie umowy zawarte z podmiotem prywatnym.

Przedmiotem niniejszych umów jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz dokumentacji projektowej wraz ze wsparciem technicznym w zakresie branży hydrotechnicznej i melioracyjnej.

Z tytułu realizacji wskazanych umów Emitentowi przysługuje wynagrodzenie w łącznej kwocie do 2.367.750 zł brutto, na które składa się:
– wynagrodzenie w wysokości 2.083.620 zł brutto za wykonanie prac wchodzących w zakres zadań podstawowych obu umów,
– wynagrodzenie w wysokości do 284.130 zł brutto za wykonanie prac wchodzących w zakres zadań objętych prawem opcji.

Emitent wykona przedmiot każdej z umów w zakresie zadań podstawowych nie później niż do dnia 28 października 2026 r. Termin realizacji zadań objętych prawem opcji uzależniony jest od otrzymania przez Emitenta zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną ze względu na wartość umów oraz to, że mogą mieć one istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa