Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

EBI
3
/ 2024

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

2024-04-15

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r.

Postawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Link do raportu
Link do raportu