Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie istotnej umowy

ESPI
1
/ 2024

Zawarcie istotnej umowy

2024-03-28

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 27 marca 2024 r. zawarł umowę z podmiotem prywatnym.

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i wydanie dokumentacji projektowej, w tym złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i reprezentowanie w tym postępowaniu oraz następnie dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.358.000,00 zł netto.

Termin realizacji umowy wynosi nie więcej niż 150 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

Zarząd Emitenta uznał wskazaną umowę za istotną ze względu na jej wartość oraz to, że może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu
Link do raportu