Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie istotnej umowy

ESPI
13
/ 2022

Zawarcie istotnej umowy

2022-08-18

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. zawarł umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru nad projektem pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780 – 7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790 – 4+420 w Niegowonicach i Dąbrowie Górniczej („Umowa”).

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy wynosi 337.020 zł brutto.

Termin realizacji Umowy wynosi do 18 miesięcy od daty jej zawarcia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa