Strefa Inwestora

Raport bieżący: Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ESPI
14
/ 2022

Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2022-08-18

Zarząd Zeneris Projekty S.A z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał informację o wyborze Emitenta w dniu 18 sierpnia 2022 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krakowie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odcinkowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe przed wodami rzeki Łososina w km 16+170 – 19+430, gm. Laskowa, pow. limanowski  – Etap II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji” („Zamówienie”).

Kwota brutto całości Zamówienia wynosi 447.720 zł.

O podpisaniu umowy Emitent powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa