Strefa Inwestora

Raport bieżący: Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz 2023

EBI
11
/ 2022

Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz 2023

2022-08-16

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że została obustronnie podpisana umowa o dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz 2023 ze spółką PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Umowa została zawarta przez Spółkę na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych spółki Zeneris Projekty S.A. za rok 2022 oraz 2023.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa