Strefa Inwestora

Raport bieżący: Zawarcie istotnej umowy

ESPI
6
/ 2022

Zawarcie istotnej umowy

2022-05-27

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”)  w nawiązaniu do raportu ESPI 4/2022 z dnia 10.05.2022r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27.05.2022r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę z  Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i ubezpieczenie obustronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w km 22.430-24.700 w m. Lublin, woj. Lubelskie”.

Kwota brutto całości zamówienia wynosi 509 220,00 zł.

Spółka uznała tę informację za istotną ze względu na wartość umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa