Strefa Inwestora

Raport bieżący: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 23 czerwca 2022r.

EBI
7
/ 2022

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 23 czerwca 2022r.

2022-05-27

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S. A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2022r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Poznaniu  przy ul. Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 23.06.2022r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów
– projekty Uchwał;
– formularz głosowania przez pełnomocnika;

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

2022_05_27_ZENERIS_Zwołanie WZA 2022_05_27_ZENERIS_Projekty uchwał 2022_05_27_ZENERIS_Formularz
2022_05_27_ZENERIS_Projekty uchwał
2022_05_27_ZENERIS_Formularz
Link do raportu na NewConnect
Link do raportu Infostrefa