Strefa Inwestora

Raport bieżący: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2024 r.

ESPI
4
/ 2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2024 r.

2024-06-13

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”), przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 12 czerwca 2024 r. („ZWZ”).

1/ p. Mariusz Kostrzewa dysponujący na ZWZ 519.237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) akcji, z których przysługiwało 519.237 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem) głosów, co stanowi 89,03 % udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 28,72 % głosów ogółem w Spółce.

2/ p. Fabian Siemiatowski dysponujący na ZWZ 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których przysługiwało 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) głosów, co stanowi 10,97 % udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 3,54 % głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa