Strefa Inwestora

Raport bieżący: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 12 czerwca 2024 roku

EBI
6
/ 2024

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 12 czerwca 2024 roku

2024-06-13

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2024 roku, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Treść uchwał Zeneris Projekty SA_20240613

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Link do raportu na NewConnect

Link do raportu Infostrefa