Strefa Inwestora

Raport bieżący: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

1
/ 2021

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

2021-10-01

Temat: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?, ?Emitent?) działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (?ESPI?) informuje, że w dniu 1 października 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie ?EMITENT ASO?.

W związku z powyższym, Spółka z dniem 1 października 2021 roku rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Więcej szczegółów >>