Strefa Inwestora

Raport bieżący: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

2
/ 2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

2021-11-09

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. ? 15 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.