Strefa Inwestora

Raport okresowy: Raport roczny Zeneris Projekty SA za rok obrotowy 2021

EBI
6
/ 2022

Raport roczny Zeneris Projekty SA za rok obrotowy 2021

2022-05-27

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2021r. Emitent prezentuje w niniejszym raporcie rocznym dane finansowe zgodne ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym w wymaganym zgodnie z ustawą o rachunkowości formatem xml.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

ZENERIS PROJEKTY_RAPORT ROCZNY 2021
Sprawozdanie z badania Zeneris Projekty S.A. 31.12.2021-sig

Linki do opublikowanych raportów:
Raport w NewConnect
Raport w Infostrefa